1.069 tin tức, video về "

phát thải co2

"
Quan trắc khí thải CO2 do con người tạo ra từ không gian

Quan trắc khí thải CO2 do con người tạo ra từ không gian

Các nhà khoa học tại Viện Khí tượng Phần Lan đã lập được ba bản đồ toàn cầu đầu tiên về phát thải CO2 từ con người chỉ bằng các quan trắc khí CO2 từ vệ tinh. Các bản đồ này dựa vào dữ liệu từ Vệ tinh quan trắc cacbon (OCO-2) của NASA và được xây dựng bằng kỹ thuật xử lý dữ liệu mới, phù hợp với các thống kê phát thải CO2 quen thuộc.