264.180 tin tức, video về "

pháp lệnh người có công

"
13 năm đi làm chế độ của người cựu chiến binh: Kết thúc có hậu và sự vô cảm!

13 năm đi làm chế độ của người cựu chiến binh: Kết thúc có hậu và sự vô cảm!

Căn cứ vào hồ sơ gốc hiện có của ông Lưu Tiền Tiến và các văn bản xác nhận của các cơ quan liên quan, Phó Cục trưởng Cục Người có công đã kết luận: Hồ sơ đề nghị xác nhận người hoạt động kháng chiến bị phơi nhiễm chất độc hóa học của ông Lưu Tiền Tiến đủ điều kiện để hưởng các chế độ theo quy định của Pháp lệnh Người có công.