55.230 tin tức, video về "

hiệu năng vượt trội

"
Modular Server – “Giàn giao hưởng” đăng thiếu người lĩnh xướng

Modular Server – “Giàn giao hưởng” đăng thiếu người lĩnh xướng

Máy chủ phiến (Blade Server) đã thoái trào sau gần 20 năm làm mưa gió trên thị trường, giờ đây, thế hệ máy chủ mới: Máy chủ Node, hay máy chủ mô-đun hóa (Modular Server) mới đang là xu thế tối thượng. Các máy chủ Node có kiến trúc nhẹ nhàng, thanh thoát và linh hoạt hơn hẳn so với máy chủ phiến, đem lại mật độ tích hợp cao, tổng hiệu năng vượt trội.