81.389 tin tức, video về "

hội nghị trực tuyến

"
Hội nghị trực tuyến gia tăng hiệu quả cuộc họp

Hội nghị trực tuyến gia tăng hiệu quả cuộc họp

Chúng ta đều ít nhiều thừa nhận sự thật rằng việc tham dự các cuộc họp đôi lúc gây rất nhiều lãng phí với các nguyên nhân sau: Sự cách xa về địa lý ; Sự khác biệt về múi giờ; Chi phí và thời gian hao tổn cho việc di chuyển; Các thiết bị công nghệ hỗ trợ chưa được đầu tư bài bản gây ảnh hưởng về mặt nghe nhìn cho người tham dự… từ đó làm giảm hiệu quả và năng suất các cuộc họp.