149.708 tin tức, video về "

học sinh dân tộc

"
Hạn chế tiếng Việt: Rào cản học tập của học sinh dân tộc thiểu số

Hạn chế tiếng Việt: Rào cản học tập của học sinh dân tộc thiểu số

Nâng cao trình độ tiếng Việt cho học sinh tiểu học, đặc biệt là học sinh dân tộc thiểu số (DTTS) là chìa khóa nền tảng giúp các em nắm vững được các môn học khác. Chính vì vậy, nhiều mô hình dạy và học thiết thực được triển khai nhằm giúp các em học sinh có thêm hứng thú, tìm hiểu về tiếng Việt. Qua đó, nâng cao chất lượng giáo dục tại địa phương.