84.986 tin tức, video về "

chia sẻ cùng thầy cô

"
Chia sẻ cùng các chiến sĩ giáo dục gieo chữ vùng biển đảo

Chia sẻ cùng các chiến sĩ giáo dục gieo chữ vùng biển đảo

Năm 2016, chương trình Chia Sẻ Cùng Thầy Cô hỗ trợ và vinh danh các giáo viên đang công tác tại vùng biển đảo. Đại diện ban tổ chức chương trình – Tiến sĩ Võ Văn Thành Nghĩa, Tổng Giám đốc Tập đoàn Thiên Long chia sẻ thêm những hoạt động nổi bật của Chia Sẻ Cùng Thầy Cô năm 2016 và kỳ vọng “sưởi ấm lòng” giáo viên biển đảo của chương trình.