196.719 tin tức, video về "

đh khoa học và công nghệ

"
Chương trình đào tạo Tiến sỹ tại Pháp của Trường ĐH Khoa học và Công nghệ Hà Nội

Chương trình đào tạo Tiến sỹ tại Pháp của Trường ĐH Khoa học và Công nghệ Hà Nội

Bên cạnh chương trình đào tạo Tiến sỹ theo ngân sách nhà nước (Chương trình 911) đi làm nghiên cứu sinh tại Pháp, Trường ĐH Khoa học và Công nghệ Hà Nội (ĐHKHCNHN) (hay còn gọi là trường ĐH Việt PHáp) còn mở chương trình đào tạo tại chỗ, trong đó các đề tài và người hướng dẫn do một giáo sư Việt Nam và một giáo sư Pháp đồng thực hiện.