54.044 tin tức, video về "

đào tạo tiếng hàn

"
Tuyển sinh lớp tiếng Hàn cho hướng dẫn viên du lịch

Tuyển sinh lớp tiếng Hàn cho hướng dẫn viên du lịch

Hiện nay, hướng dẫn viên (HDV) du lịch tiếng Hàn là nghề có nhiều triển vọng. Nhận thức được nhu cầu cấp bách về đào tạo HDV tiếng Hàn, Trung tâm Ngoại ngữ và Xúc tiến Trao đổi Giáo dục Quốc tế - ĐH KHXH&NV phối hợp với một số trường ĐH của Hàn Quốc và Hiệp hội Đào tạo tiếng Hàn quốc tế tổ chức các lớp tiếng Hàn du lịch cho HDV.