126.997 tin tức, video về "

để trao giải thưởng

"
Lựa chọn ứng viên xứng đáng nhất để trao Giải thưởng Trần Đại Nghĩa

Lựa chọn ứng viên xứng đáng nhất để trao Giải thưởng Trần Đại Nghĩa

Ngày 27/6, tại Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã diễn ra cuộc họp Hội đồng Giải thưởng Trần Đại Nghĩa năm 2016 phiên thứ nhất. Tại phiên họp này, GS.VS Nguyễn Văn Hiệu nhấn mạnh: “Cần phải làm việc thật nghiêm túc, khách quan và sáng suốt lựa chọn được những ứng viên xứng đáng nhất để trao Giải thưởng”