“Nữ hầu tước” Cora Schumacher nổi loạn

(Dân trí) - Vợ tay đua Ralph Schumacher khiến dư luận nước Đức xôn xao khi xuất hiện cùng Sandy Mayer, bạn gái cũ Boris Becker, trong bộ ảnh lịch 2009 của hãng chocolate danh tiếng Lambertz với hình ảnh một nữ hầu tước nổi loạn…

 

“Nữ hầu tước” Cora Schumacher nổi loạn - 1

 

“Nữ hầu tước” Cora Schumacher nổi loạn - 2

 

“Nữ hầu tước” Cora Schumacher nổi loạn - 3

 

“Nữ hầu tước” Cora Schumacher nổi loạn - 4

 

“Nữ hầu tước” Cora Schumacher nổi loạn - 5

 

“Nữ hầu tước” Cora Schumacher nổi loạn - 6

 

“Nữ hầu tước” Cora Schumacher nổi loạn - 7

 

“Nữ hầu tước” Cora Schumacher nổi loạn - 8

 

“Nữ hầu tước” Cora Schumacher nổi loạn - 9

 

“Nữ hầu tước” Cora Schumacher nổi loạn - 10

 

“Nữ hầu tước” Cora Schumacher nổi loạn - 11

 

“Nữ hầu tước” Cora Schumacher nổi loạn - 12

 

Vũ Phong