Mỗi ngày một mẹo:

Mẹo hay chế máy sưởi mini ngày lạnh

Dân trí Trong những ngày lạnh giá của mùa đông, chắc chắn trong khi ngồi làm việc bạn sẽ có lúc cần một chiếc máy sưởi. Tuy nhiên, nếu bạn không đủ tài chính, hoặc vì nhiều lý do, bạn không muốn sắm một chiếc máy sưởi, hãy tham khảo video sau đây.

Mẹo hay chế máy sưởi mini ngày lạnh

Xuân Ngọc