Giải pháp Open RAN toàn diện của Keysight nâng cao hiệu năng, độ tin cậy và đổi mới trong mạng 5G

(Dân trí) - Các giải pháp Open RAN Architect (Kiến trúc RAN mở) của Keysight cho phép các nhà cung cấp O-RAN và các mạng di động xác thực khả năng tương thích, hiệu năng, tuân thủ và bảo mật

Ngày 1/2/2021, Keysight Technologies, Inc. (NYSE: KEYS), công ty công nghệ đo lường điện tử hàng đầu giúp các doanh nghiệp, nhà cung cấp dịch vụ và cơ quan chính phủ thúc đẩy sáng tạo để kết nối và bảo đảm an ninh mạng thế giới, đã giới thiệu một bộ giải pháp toàn diện tạo điều kiện phát triển hệ sinh thái gồm các nhà cung cấp và nhà khai thác Mạng truy cập vô tuyến mở (O- RAN) có thể xác thực khả năng tương tác, hiệu năng, mức độ tuân thủ và an ninh của mạng 5G sử dụng thiết bị của nhiều nhà cung cấp trong đó ứng dụng các giao diện tiêu chuẩn O-RAN.

Để cung cấp dịch vụ 5G, nhiều nhà khai thác di động đang triển khai các kiến trúc mạng truy cập vô tuyến (RAN) ảo hóa, hoàn toàn vận hành trên đám mây điện toán trên cơ sở các thông số kỹ thuật do Liên minh O-RAN đặt ra. Chuyển sang sử dụng thiết bị của nhiều nhà cung cấp trên mạng khiến cho việc đảm bảo khả năng tương thích và duy trì hiệu năng trở nên phức tạp. Hoạt động đo kiểm toàn diện, từ biên của mạng RAN đến mạng lõi 5G (5GC), cũng như từ quá trình phát triển trước khi thiết kế chip đến giai đoạn tích hợp hệ thống, giúp đảm bảo đáp ứng các yêu cầu khác nhau về hiệu năng. Đo kiểm toàn diện trên một mạng không đồng nhất giúp các nhà cung cấp tăng cường khả năng thiết kế và tạo điều kiện cho các nhà khai thác di động cung cấp các giải pháp hỗ trợ cho các sản phẩm dịch vụ sáng tạo.

Giải pháp Open RAN toàn diện của Keysight nâng cao hiệu năng, độ tin cậy và đổi mới trong mạng 5G - 1

Ông Giampaolo Tardioli, Phó chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Bộ phận Truy cập mạng của Keysight cho biết: "Các nhà cung cấp khối vô tuyến (O-RU), khối phân tán (O-DU), khối trung tâm (O-CU) và Bộ điều khiển RAN thông minh (RIC) cần có các giải pháp tích hợp, ảo hóa và vận hành hoàn toàn trên đám mây điện toán để xác nhận hợp chuẩn về hiệu năng, thiết lập khả năng tương tác giữa các phần tử mạng và đảm bảo tuân thủ các thông số kỹ thuật O-RAN và 3GPP mới nhất. Danh mục giải pháp mạng RAN mở toàn diện của Keysight cho phép hệ sinh thái này xác minh các cấu phần mạng xuyên suốt các tầng của giao thức, đảm bảo rằng các phân hệ hoạt động gắn kết như kỳ vọng."

Kiến trúc Open RAN Architect (KORA) của Keysight cung cấp các giải pháp tích hợp giúp đẩy nhanh quá trình phát triển, tích hợp và triển khai các thiết bị tuân thủ tiêu chuẩn O-RAN. Kiến trúc này được tùy chỉnh phù hợp với luồng hoạt động của chuỗi cung ứng, trong đó bao gồm các nhà sản xuất chipset, nhà sản xuất thiết bị mạng (NEM), nhà cung cấp dịch vụ di động và Trung tâm tích hợp và đo kiểm mở (OTIC). Người dùng có thể truy cập một bộ giải pháp chung để đơn giản hóa việc chia sẻ kết quả trong toàn bộ luồng công việc từ giai đoạn trước thiết kế chip đến giai đoạn triển khai trên đám mây.

Keysight gia nhập Liên minh O-RAN ngay sau khi liên minh này thành lập. Việc hợp tác sớm với đơn vị chủ chốt trong ngành mang lại cho Keysight kiến thức đa dạng và chuyên sâu về các tiêu chuẩn O-RAN. Trong vai trò người biên tập các thông số kỹ thuật đo kiểm tuân thủ tiêu chuẩn đường truyền phía trước của kiến trúc O-RAN trong Liên minh, những đóng góp liên tục của Keysight cho quá trình xây dựng các tiêu chuẩn O-RAN giúp xác minh mức độ tuân thủ của các khối O-RU và O-DU với các thông số kỹ thuật của O-RAN bằng các bài đo O-RAN đã được phê duyệt. Trên cương vị là điều phối viên của Nhóm công tác về an ninh bảo mật của Liên minh O-RAN, Keysight giúp thúc đẩy những nỗ lực giải quyết các vấn đề an ninh bảo mật trong các mạng RAN mở.

Kiến trúc Open RAN (KORA) của Keysight bao gồm các phần mềm Open RAN Studio, UeSIM, RuSIM, CoreSIM, DuSIM, CuSIM, RIC Test, ATI Pentest, CyPerf, Breaking Point, Vision Edge, IxNetwork, CloudPeak và Nemo Outdoor.

Đây là các phần mềm phục vụ đo kiểm theo chuẩn 3GPP và O-RAN và được phân loại để hỗ trợ các đối tượng chính sau:

Open RAN Architect (KORA) của Keysight - dành cho các nhà thiết kế chip

Giúp cho các nhà cung cấp chipset xác minh mức độ tuân thủ của các thiết kế O-RAN theo các thông số kỹ thuật của O-RAN bằng cách sử dụng các công cụ mô phỏng O-RAN trước khi in chipset, giúp rút ngắn thời gian phát triển.

Open RAN Architect (KORA) của Keysight - dành cho các nhà cung cấp thiết bị mạng

Giúp các nhà cung cấp phần cứng và phần mềm RAN mở xác minh mức độ tuân thủ theo các thông số kỹ thuật và khả năng tương tác của O-RAN, đảm bảo các chức năng được tích hợp hoàn hảo vào mạng RAN mở sử dụng thiết bị của nhiều nhà cung cấp.

Open RAN Architect (KORA) của Keysight - dành cho các nhà cung cấp dịch vụ

Giúp các nhà khai thác di động xác minh mức độ tuân thủ, khả năng tương tác và hiệu suất của các phân hệ, thúc đẩy cơ hội doanh thu dịch vụ 5G mới.

Open RAN Architect (KORA) của Keysight - dành cho các trung tâm đo kiểm và tích hợp mở (OTIC)

Giúp các trung tâm OTIC xác thực mức độ tuân thủ, khả năng tương tác và hiệu năng nhờ các công cụ tuân thủ các thông số kỹ thuật của O-RAN với các quy trình tự động, chặt chẽ và khả lặp.

Vui lòng xem thêm thông tin về các bộ phần mềm và giải pháp Open RAN Architect của Keysight tại: www.keysight.com/find/ORAN

Đang được quan tâm