Dễ dàng quản lý Internet Explorer

(Dân trí) - Bạn muốn dễ dàng tìm kiếm, sửa và xóa History, Favourites và Cookies của Internet Explorer? Dutch Duck Utilities for Internet Explorer là một công cụ để quản l‎ý dễ dàng và nhanh chóng hiệu của trình duyệt Internet Explorer của bạn.

Dutch Duck Utilities for Internet Explorer cung cấp cho bạn 3 tiện ích đơn giản mà hiệu quả:

- History Explorer: Xóa những trang web lưu trong History của bạn mà không cần phải xóa hết toàn bộ History của bạn. Điều này đã có ở các trình duyệt khác như Firefox, nhưng đối với Internet Explorer thì đó là một điều bất tiện, và với Dutch Duck Utilities for Internet Explorer thì nhược điểm này đã được khắc phục. Không những thế, Dutch Duck Utilites for IE còn giúp bạn tìm kiếm dễ dàng, sắp xếp theo tên hoặc theo ngày tháng truy cập các trang web lưu trong History của IE. History Explorer cho phép bạn làm tất cả những điều này và hơn thế nữa. Bạn sẽ thấy bất ngờ khi khám phá những tiện lợi khi sử dụng tiện ích này.


Dễ dàng quản lý Internet Explorer - 1
 

- Favorites Explorer: Bạn muốn sao lưu danh sách những trang web yêu thích được lưu trong Favourites của IE thành một file văn bản để tiện sử dụng sau này? Dễ dàng chia sẽ những site này từ máy tính của bạn ở nhà với máy tính của bạn ở công sở? Sửa chữa danh sách các website yêu thích này bằng Excel? Tìm kiếm những website yêu thích nhất trong danh sách các website yêu thích? Sắp xếp hoặc phân theo nhóm? Favourite Explorer cho phép bạn làm tất cả những điều này.

- Cookies Explorer: Bạn muốn quản lý cookies một cách dễ dàng? Tìm kiếm những cookie đặc biệt? Xoá một cookie mà bạn không muốn tồn tại trong máy của mình? Xem những cookies đã bị sửa đổi và khi nó hết hạn? Bạn muốn làm tất cả những điều này? Với tiện ích Cookies Explorer, bạn làm được tất cả những điều này.

 

Dutch Duck Utilites for Inter Explore chỉ bao gồm một file và không cần cài đặt ActiveX hay bất cứ thứ gì khác trên hệ thống của bạn, điều đó có nghĩa là bạn có thể sử dụng Dutch Duck trên máy tính của bạn bất chấp việc máy tính đã bị người quản l‎ý khóa đi chức năng cài đặt phần mềm vào hệ thống.


Vẫn còn nhiều điều chờ bạn khám phá khi sử dụng Dutch Duck Utilities for Internet Explorer. Download tại đây.

 

Phạm Thế Quang Huy