Mỗi ngày một mẹo:

Cách sửa lỗi "Check your connection..." trên Google Play

Dân trí

Bạn không thể tải ứng dụng tại Google Play do gặp phải tình trạng “Check your connection and try again...”?. Video sau đây sẽ giúp bạn một số cách xử lý vấn đề này.

Xuân Ngọc