Thứ năm, 21/03/2019 - 17:07

Thành lập Trung tâm kiểm soát bệnh tật Quảng Nam

Dân trí

Ngày 21/3, Sở Y tế Quảng Nam tổ chức lễ công bố quyết định thành lập Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Nam (CDC Quảng Nam).

CDC Quảng Nam được thành lập theo quyết định của UBND tỉnh Quảng Nam, trên cơ sở hợp nhất 5 đơn vị Trung tâm Y tế dự phòng, Trung tâm Phòng chống sốt rét - bướu cổ, Trung tâm Truyền thông - giáo dục sức khỏe, Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS và Trung tâm chăm sóc sức khỏe sinh sản, trực thuộc Sở Y tế tỉnh Quảng Nam.

CDC Quảng Nam là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Y tế, có tư cách pháp nhân, trụ sở, con dấu, tài khoản riêng.

Thành lập Trung tâm kiểm soát bệnh tật Quảng Nam

Lãnh đạo tỉnh Quảng Nam trao quyết định thành lập CDC Quảng Nam

Trung tâm có chức năng tham mưu và tổ chức thực hiện các hoạt động chuyên môn kỹ thuật về phòng, chống dịch, bệnh truyền nhiễm, bệnh không lây nhiễm; phòng, chống tác động của các yếu tố nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe; quản lý sức khỏe cộng đồng; khám phát hiện, điều trị dự phòng và các dịch vụ y tế khác có liên quan trên địa bàn tỉnh.

Nhiệm vụ và quyền hạn của Trung tâm thực hiện theo quy định tại Thông tư số 26/2017/TTLT-BYT ngày 26/6/2017 của Bộ Y tế hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các quy định hiện hành.

Ông Nguyễn Văn Hai - Giám đốc Sở Y tế Quảng Nam - đề nghị CDC Quảng Nam sớm ổn định tổ chức bộ máy, phân công vị trí việc làm; sắp xếp, sửa chữa cơ sở hạ tầng phù hợp công năng cơ quan mới thành lập; đồng thời xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ có tâm huyết và có trịnh độ chuyên môn để triển khai hiệu quả các hoạt động.

Trung tâm CDC được thành lập đã khẳng định quyết tâm chính trị của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Nam trong việc thực hiện nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập và Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới.

C.Bính