Thứ bảy, 02/11/2019 - 10:15

Hành trình người con tìm giải pháp cứu cha thoát khỏi ung thư

Dân trí

Trong thời gian ông Bàn trị bệnh, con trai cố gắng tìm tòi giải pháp cải thiện sức khoẻ cho bố. Qua phương tiện thông tin đại chúng, con trai ông Bàn được biết đến sản phẩm bảo vệ sức khoẻ GenK.

Hành trình người con tìm giải pháp cứu cha thoát khỏi ung thư.

Mới nhất