Hải Dương xét nghiệm SARS-CoV-2 trên diện rộng từ ngày 24/2

Trần Thanh

(Dân trí) - Dự kiến toàn tỉnh Hải Dương sẽ lấy tổng số 160.000-180.000 mẫu, xét nghiệm bằng kỹ thuật Realtime-PCR. Việc lấy mẫu phân theo 4 nhóm nguy cơ và phân thành 5 loại mẫu cần lấy.

Hải Dương xét nghiệm SARS-CoV-2 trên diện rộng từ ngày 24/2 - 1

Hải Dương sẽ lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 phân theo 4 nhóm và phân thành 5 loại mẫu cần lấy... trên diện rộng từ ngày 24/2.

Ngày 23/2, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh ban hành kế hoạch số 570/KH-BCĐ về việc triển khai xét nghiệm SARS-CoV-2 để góp phần thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch hiệu quả, vừa thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

Theo kế hoạch, toàn tỉnh dự kiến lấy tổng số 160.000-180.000 mẫu, xét nghiệm theo kỹ thuật Realtime-PCR nhằm đánh giá nguy cơ để đáp ứng phòng chống dịch nhanh và hiệu quả nhất; đánh giá các vùng an toàn để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Ban chỉ đạo phòng chống dịch tỉnh Hải Dương yêu cầu công tác lấy, bảo quản, vận chuyển mẫu xét nghiệm phải tuân thủ các quy định của pháp luật về an toàn sinh học. Ngành Y tế tập trung toàn lực đảm bảo công tác lấy mẫu và xét nghiệm Covid-19 theo đúng tiến độ kế hoạch đã đề ra; đảm bảo 100% các trường hợp có nguy cơ cao mắc Covid-19 được xét nghiệm sàng lọc.

Việc lấy mẫu xét nghiệm phân nhóm theo nguy cơ. Cụ thể, nhóm các địa phương có nguy cơ cao gồm 4 huyện, thị xã, thành phố: Kim Thành, Cẩm Giàng, Chí Linh và thành phố Hải Dương. Nhóm các địa phương có nguy cơ, gồm 3 huyện, thị xã Kinh Môn, Nam Sách và Bình Giang. Nhóm các địa phương nguy cơ thấp, gồm 5 huyện: Ninh Giang, Thanh Hà, Tứ Kỳ, Gia Lộc và Thanh Miện. Cuối cùng là nhóm các doanh nghiệp trên địa bàn.

Hải Dương xét nghiệm SARS-CoV-2 trên diện rộng từ ngày 24/2 - 2
Hải Dương xét nghiệm SARS-CoV-2 trên diện rộng từ ngày 24/2 - 3

Kế hoạch triển khai việc xét nghiệm SARS-CoV-2 trên diện rộng tỉnh Hải Dương.

Căn cứ vào mục đích xét nghiệm phân thành 5 loại mẫu cần lấy gồm: Lấy mẫu phòng chống dịch bắt buộc theo quy định chung; Lấy mẫu bắt buộc để đáp ứng xử lý ngay ổ dịch; Lấy mẫu để đánh giá nguy cơ và nhận định tình hình dịch; Lấy mẫu để đánh giá tiêu chí an toàn Covid-19; Lấy mẫu nhóm đối tượng phát sinh để đáp ứng phòng chống dịch theo tình hình thực tiễn chống dịch của địa phương.

Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh yêu cầu Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và UBND cấp huyện triển khai kế hoạch xét nghiệm đúng theo mục đích, yêu cầu và đúng tiến độ; là đầu mối phối hợp các đơn vị liên quan trong việc tiếp nhận, phân bổ kịp thời hóa chất, sinh phẩm, vật tư, trang thiết bị, phòng hộ lao động để xét nghiệm SARS-CoV-2 từ các nguồn.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh cần thành lập bộ phận chuyên trách xây dựng Kế hoạch lấy mẫu xét nghiệm hàng ngày. Yêu cầu Trung tâm Y tế tuyến huyện trước 15h hàng ngày gửi kế hoạch lấy mẫu ngày hôm sau về CDC tỉnh để phân tích, đánh giá, trình Sở Chỉ huy phê duyệt. Đồng thời phối hợp với các đơn vị thực hiện xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 để điều phối thực hiện xét nghiệm và trả lời kết quả xét nghiệm trong vòng 24 giờ.

Căn cứ vào tình hình thực tế và tham khảo ý kiến của các địa phương, Ban chỉ đạo phòng chống dịch tỉnh yêu cầu TP Hải Dương, thị xã Kinh Môn tổ chức lấy mẫu vào ngày 24/2; TP Chí Linh và 2 huyện Cẩm Giàng, Nam Sách lấy mẫu ngày 25/2;  các huyện Bình Giang và Thanh Hà lấy mẫu ngày 26/2, Tứ Kỳ lấy mẫu ngày 26/2; 3 huyện Gia Lộc, Thanh Miện và Ninh Giang lấy mẫu ngày 1/3. Riêng huyện Kim Thành, ban chỉ đạo phòng chống dịch tỉnh Hải Dương sẽ thống nhất thời gian sau.