Bệnh viện phải “bồi thường” vì không đạt khoán chụp 5 ca CT mỗi ngày

(Dân trí) - Khi kí hợp đồng với đối tác cung cấp máy chụp CT Scanner theo hình thức xã hội hoá, tối thiểu BV phải thực hiện 5 ca/ngày. Nhưng thực tế triển khai, tại BV mới đạt 3 ca/ngày và theo hợp đồng, BV sẽ phải “bồi thường” cho đối tác do không đạt lượng “khoán” chụp CT.

Trong bản báo cáo quá trình thanh tra tại Kiên Giang do ông Đặng Văn Chính, Chánh thanh tra Bộ Y tế kí cho thấy, tại BV Đa khoa Hà Tiên, Kiên Giang phối hợp với công ty cung cấp máy chụp cắt lớp vi tính 2 lát cắt có giá trị 7 tỷ đồng là hình thức xã hội hoá, liên kết giữa đơn vị cung cấp máy và BV tổ chức dịch vụ.

Bệnh viện phải “bồi thường” vì không đạt khoán chụp 5 ca CT mỗi ngày - 1

Ngày bắt đầu hoạt động từ 11/3/2016. Kỹ thuật thực hiện chụp cắt lớp CT Scanner, dự tính công suất hoạt động từ 8 – 10 ca/ngày theo đề án và 5 ca/ngày theo hợp đồng.

Giá áp dụng là 800.000 đồng/ca, căn cứ Bảng giá dịch vụ khám chữa bệnh trong cơ sở khám bệnh chữa bệnh nhà nước.

Phân chia lợi nhuận bên A (cung cấp máy) hưởng 70% lợi nhuận, bên B (Bệnh viện) hưởng 30% lợi nhuận.

Theo kết quả thanh tra, từ ngày máy đưa vào hoạt động là ngày 11/3/2016 đến hết tháng 9/2016 đã có 440 ca chụp (trung bình 03 ca/ngày), với tổng đơn giá là 800.000 đồng/ca (100 ca đầu thu giá 400.000 đồng/ca). Tổng số tiền là 332.640.000 đồng.

Soi theo điều khoản ràng buộc trong hợp đồng của BV và Công ty thì yêu cầu mỗi ngày bệnh viện chưa đạt tối thiểu 5 ca/ngày, vì vậy bệnh viện chưa có lợi nhuận từ khi triển khai. Đồng thời phía đối tác yêu cầu bệnh viện bồi thường cho bên đối tác số tiền tương đương giá thu trên số lượng thời gian chụp tối thiểu của 12 tháng (cụ thể số tiền bồi thường thiệt hại là 5 bản nhân với số ngày theo giá quy định).

Theo kết luận thanh tra, về cơ bản, BV Đa khoa Hà Tiên đã triển khai quy trình thực hiện đề án xã hội hoá, liên doanh, liên kết lắp, khai thác thiết bị y tế chụp cắt lớp CT Scanner theo đúng hướng dẫn. Tại thời điểm thanh tra, BV đã xuất trình được giấy chứng nhận nguồn gốc xuất xứ và chất lượng sản phẩm của máy đang sử dụng.

Tuy nhiên, đoàn thanh tra kết luận hợp đồng giữa đối tác cung cấp máy và bệnh viện Đa khoa Hà Tiên là chưa chặt chẽ, hệ thống máy không cụ thể chi tiết cấu hình kỹ thuật, trang thiết bị của từng loại máy trong hệ thống máy chụp CT Scanner hoàn chỉnh. Quyền và trách nhiệm mỗi bên còn có điểm chưa cụ thể. Hợp đồng cũng không thể hiện được giá trị tài sản của mỗi bên, đặc biệt là giá trị tài sản của bệnh viện gồm mặt bằng, phòng ốc, thầy thuốc…

Theo Thanh tra Bộ Y tế, nội dung điều khoản ràng buộc quy Bệnh viện phải chụp tối thiểu 5 ca mỗi ngày là không phù hợp. Sở Y tế Kiên Giang cần có chỉ đạo bằng văn bản yêu cầu các đơn vị điều khoản ràng buộc này.

Vì vậy, thanh tra Bộ Y tế yêu cầu điều chỉnh lại ràng buộc trong hợp đồng về số lượng bệnh nhân có chỉ định chụp CT mỗi ngày, quyền và trách nhiệm mỗi bên.

Đoàn thanh tra có giấy mời làm việc với công ty. Lần 1 vào ngày 19/12/2016 nhưng đơn vị này chưa cung cấp được giấy tờ, tài liệu chứng minh nguồn gốc mua máy. Lần 2 vào ngày 11/1/2017, đại diện công ty không có mặt để làm việc theo quy định.

Hồng Hải

Đang được quan tâm