Thứ bảy, 14/11/2020 - 15:21

Trường hợp nào thì được hoãn thi hành án tử hình?

Dân trí

Trường hợp gặp thiên tai, hỏa hoạn, trang thiết bị, dụng cụ thi hành án tử hình bị hư hỏng, không xác định được tĩnh mạch, thuốc thi hành án tử hình không đúng chủng loại… thì được hoãn thi hành án.

Kinh phí lấy từ ngân sách Nhà nước

Thông tư liên tịch quy định về việc phối hợp tổ chức thi hành án tử hình bằng hình thức tiêm thuốc độc chính thức có hiệu lực kể từ ngày 1/12/2020.

Thông tư do TAND Tối cao, Viện KSND Tối cao, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Y tế, Bộ Ngoại giao ban hành. Văn bản trên làm rõ nguyên tắc, trình tự, thủ tục thi hành án tử hình; tổ chức thực hiện thi hành án tử hình; trường hợp hoãn thi hành án tử hình; giải quyết cho nhận tử thi, tro cốt, hài cốt, mai táng người đã bị thi hành án cũng như trách nhiệm tổ chức, cá nhân liên quan.

Trường hợp nào thì được hoãn thi hành án tử hình? - 1

Tử tù Hồ Duy Hải từng được hoãn thi hành án tử hình.

Theo đó, cơ quan Thi hành án hình sự công an cấp tỉnh hoặc cấp quân khu có trách nhiệm lập kế hoạch triển khai việc thi hành án tử hình; phân công, bố trí lực lượng, phương tiện cần thiết để bảo đảm việc thi hành án.

Kinh phí mua thuốc tiêm phục vụ việc thi hành án và bảo đảm cho thi hành án tử hình sẽ lấy từ ngân sách nhà nước. Công an cấp tỉnh, cơ quan thi hành án hình sự cấp quân khu có trách nhiệm chi trả chi phí phục vụ công tác thi hành án, tiền mai táng.

Cơ quan thi hành án hình sự công an cấp tỉnh, cơ quan thi hành án hình sự cấp quân khu phân công cán bộ thi hành án xác định tĩnh mạch; bác sĩ pháp y của công an cấp tỉnh, đơn vị Quân đội cấp quân khu bộc lộ tĩnh mạch của người bị thi hành án tử hình trong trường hợp không xác định được tĩnh mạch. Chủ tịch hội đồng thi hành án tử hình có văn bản đề nghị sở y tế tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi tòa án đã ra quyết định thi hành án tử hình cử bác sĩ của bệnh viện trực thuộc đến địa điểm thi hành án để hướng dẫn cán bộ thi hành án bộc lộ tĩnh mạch trong trường hợp cần thiết

Trường hợp trong một vụ án có nhiều người bị kết án tử hình thì Chánh án tòa án có thẩm quyền phải ra quyết định thi hành án tử hình đối với từng người bị kết án tử hình trong vụ án đó. Trường hợp một người bị kết án tử hình nhiều lần do các tòa án khác nhau tuyên án, thì chánh án tòa án xét xử sơ thẩm lần cuối cùng đã tuyên án tử hình có trách nhiệm ra quyết định thi hành án tử hình đối với người bị kết án tử hình đó.

Nữ tử tù được kiểm tra có thai hay không trước khi tiêm thuốc độc

Đáng chú ý, trường hợp người bị thi hành án tử hình là phụ nữ thì ngay sau khi nhận đủ hồ sơ để đưa bản án tử hình ra thi hành, Hội đồng thi hành án tử hình phải yêu cầu thủ trưởng cơ quan thi hành án hình sự công an cấp tỉnh hoặc thủ trưởng cơ quan thi hành án hình sự cấp quân khu ra lệnh trích xuất người bị kết án tử hình đến bệnh viện thuộc sở y tế hoặc bệnh viện cấp quân khu, nơi đang giam giữ người bị kết án tử hình để kiểm tra, xác định xem người bị kết án tử hình có thai hay không. Việc kiểm tra phải được lập thành văn bản và có xác nhận của bệnh viện nơi tiến hành kiểm tra, xác định.

Trường hợp gặp thiên tai, hỏa hoạn hoặc có trở ngại khách quan khác không thể thực hiện được việc thi hành án tử hình hoặc trên đường áp giải người bị thi hành án tử hình bị tai nạn phải đưa đến bệnh viện; trang thiết bị, dụng cụ thi hành án tử hình bị hư hỏng; không xác định được tĩnh mạch; thuốc thi hành án tử hình không đúng chủng loại, chất lượng, số lượng hoặc các điều kiện khác bảo đảm cho việc thi hành án tử hình không đáp ứng được thì được hoãn thi hành án.

Việc giải quyết cho nhận tử thi, tro cốt, hài cốt và mai táng người đã bị thi hành án tử hình thực hiện theo quy định tại Điều 83 của Luật Thi hành án hình sự. Không tổ chức việc giao nhận tử thi, tro cốt, hài cốt của người đã bị thi hành án tử hình vào ban đêm (từ 22h ngày hôm trước đến 6h sáng ngày hôm sau). Việc tổ chức mai táng người đã bị thi hành án tử hình phải đảm bảo yêu cầu về vệ sinh môi trường, an ninh, trật tự của địa phương và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Xuân Duy