Thứ ba, 07/11/2017 - 07:40

Câu chuyện giao thông

Sang đường bất cẩn, đồng nghiệp hại nhau

Dân trí

Chiếc xe tải sang đường kiểu "ăn cướp" báo hại tài xế xe đi ở làn đối diện đạp phanh cháy đường, xe quay ngược lại để tránh... một kiểu lái xe bất cẩn mà phải cực kì may mắn người tài xế đi ẩu mới không gây tai nạn.

Sang đường bất cẩn, đồng nghiệp hại nhau

Như Phúc
Theo UB An toàn Giao thông QG

Sang đường bất cẩn, đồng nghiệp hại nhau - 1
Sang đường bất cẩn, đồng nghiệp hại nhau - 2