Miễn lệ phí trước bạ xe máy điện đến tháng 7/2015

Phó thủ tướng đồng ý miễn thu lệ phí trước bạ đối với xe máy điện đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng đến hết ngày 30/6/2015...

Chủ sở hữu và sử dụng các loại xe máy điện
sẽ chỉ phải nộp lệ phí trước bạ kể từ ngày 1/7/2015.
Chủ sở hữu và sử dụng các loại xe máy điện sẽ chỉ phải nộp lệ phí trước bạ kể từ ngày 1/7/2015.

Theo đó, Phó thủ tướng Vũ Văn Ninh đồng ý miễn thu lệ phí trước bạ đối với xe máy điện đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng đến hết ngày 30/6/2015. Trong khoảng thời gian này, chủ sở hữu, sử dụng xe máy điện sẽ không phải đến cơ quan thuế để kê khai lệ phí trước bạ mà chỉ đến cơ quan công an để làm thủ tục đăng ký xe theo quy định.

Văn bản được phát đi bởi Văn phòng Chính phủ cũng nêu rõ, kể từ ngày 1/7/2015, xe máy điện khi đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng sẽ phải nộp lệ phí trước bạ theo quy định của pháp luật.

Chủ trương tạm thời miễn thu lệ phí trước bạ đối với xe máy điện được đưa ra theo đề xuất trước đó của Bộ Giao thông Vận tải.

Tại một cuộc họp giữa Bộ Giao thông Vận tải và Bộ Công an hồi đầu tháng 8/2014, một trong những vấn đề còn tồn tại được nêu ra đối với loại hình phương tiện này là số lượng còn quá ít, các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật cũng chưa hoàn toàn đầy đủ và chính xác…

Từ thực tế này, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Đinh La Thăng đã yêu cầu các đơn vị trực thuộc đưa ra khái niệm xe máy điện một cách đơn giản, dễ hiểu và cho biết sẽ đề xuất Chính phủ không thu phí trước bạ, cho phép người dân tự kê khai đăng ký với thủ tục đơn giản, có lộ trình tạo điều kiện cho người sử dụng tự giác đến đăng ký.

Như vậy, chủ sở hữu và sử dụng các loại xe máy điện sẽ chỉ phải nộp lệ phí trước bạ kể từ ngày 1/7/2015.

Theo quy định tại Nghị định 45 của Chính phủ ban hành ngày 17/6/2011 và Thông tư hướng dẫn số 124 của Bộ Tài chính ngày 31/8/2011, xe máy điện phải chịu chung mức lệ phí trước bạ 2% như đối với các loại xe máy khác. Riêng xe đăng ký tại các thành phố trực thuộc Trung ương, thành phố thuộc tỉnh và thị xã nơi có UBND tỉnh đóng trụ sở chịu mức lệ phí 5%. Xe đăng ký từ lần thứ 2 trở đi chịu mức lệ phí 1%.

Theo Đức Thọ

Vneconomy