Hồ sơ lệ phí trước bạ đối với ôtô qua nhiều chủ

Tổng cục Thuế vừa có hướng dẫn về hồ sơ kê khai, nộp lệ phí trước bạ của xe ô tô xe máy không có chứng từ chuyển nhượng qua nhiều chủ.

Tổng cục Thuế vừa có hướng dẫn về hồ sơ kê khai, nộp lệ phí trước bạ của xe ô tô xe máy không có chứng từ chuyển nhượng qua nhiều chủ.

Theo đó, tại văn bản số 3843/TCT-CS của Tổng cục Thuế về giải đáp vướng mắc về lệ phí trước bạ thì đối với trường hợp người đang sử dụng xe là cá nhân mà xe có nguồn gốc nhận chuyển nhượng nhiều lần qua các cá nhân, trên giấy đăng ký xe đứng tên cá nhân thì áp dụng như đối với trường hợp người đang sử dụng xe không có chứng từ chuyển nhượng theo quy định tại Thông tư số 12/2013/TT-BTC ngày 1-3-2013 của Bộ Công an.

Đối với trường hợp người đang sử dụng xe là cá nhân mà xe có nguồn gốc nhận chuyển nhượng từ các tổ chức, trên giấy đăng ký xe đứng tên tổ chức thì hồ sơ khai lệ phí trước bạ phải có chứng từ chuyển nhượng theo quy định tại Điều 17, Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28-2-2011 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Thuế yêu cầu Cục Thuế chỉ đạo các chi cục thuế căn cứ vào hồ sơ khai lệ phí trước bạ của từng trường hợp cụ thể để xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Đối với những trường hợp tổ chức bán xe cho cá nhân nhưng không thực hiện việc xuất hóa đơn bán hàng cho khách hàng, Cục Thuế có trách nhiệm chỉ đạo các Chi cục quản lý thuế các đối tượng này hoặc có văn bản đề nghị Cơ quan Thuế địa phương (trường hợp các đơn vị này không nằm trên địa bàn tỉnh) thực hiện kiểm tra đối với các tổ chức này và căn cứ vào sổ kế toán, hóa đơn chứng từ và hồ sơ của đơn vị đối chiếu với quy định của pháp luật thuế để tính và truy thu GTGT và thuế thu nhập DN theo đúng quy định của pháp luật.

Theo Mai Ka (báo Hải quan)

Bảng giá xe Chevrolet tại Việt Nam