Hà Nội: Một tuần nữa chủ xe máy phải đóng phí đường bộ

(Dân trí) - UBND thành phố Hà Nội vừa ra quyết định, từ ngày 21/7 tới sẽ thu phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện đối với xe máy.

Đối tượng chịu thu phí phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, bao gồm mô-tô hai bánh, xe mô tô ba bánh, xe gắn máy. Trường hợp được miễn phí là xe mô tô của lực lượng công an, quốc phòng. Ngoài ra, xe mô tô của chủ phương tiện thuộc các hộ nghèo cũng được miễn phí.

 

Mô-tô của chủ phương tiện thuộc hộ nghèo được miễn đóng phí đường bộ
Mô-tô của chủ phương tiện thuộc hộ nghèo được miễn đóng phí đường bộ

 

Cụ thể mức thu phí đối với loại xe có dung tích xy lanh đến 100cm3 là 50.000 đồng/năm; Loại xe có dung tích xy lanh trên 100cm3 là 100.000 đồng/năm.

 

UBND cấp xã, phường, thị trấn là cơ quan thu phí đối với xe mô-tô của tổ chức, hộ gia đình và cá nhân trên địa bàn.

 

Chủ phương tiện nộp phí theo quy định sau: Đối với xe mô tô phát sinh trước ngày 1/1/2013 thì đến tháng 8/2013 thực hiện khai, nộp phí cả năm 2013. Đối với xe mô tô phát sinh từ ngày 1/1/2013 đến 31/12/2013, thì việc khai nộp như sau: thời điểm phát sinh từ ngày 1/1 đến 30/6, thì chủ phương tiện khai, nộp phí với mức thu bằng 1/2 năm (thời điểm khai nộp chậm nhất là ngày 30/8); Thời điểm phát sinh từ 1/7 đến 31/12, chủ phương tiện nộp phí vào tháng 1/2014 (chậm nhất vào ngày 31/1/2014) cho phí phải nộp năm 2014 và không phải nộp phí đối với thời gian còn lại của năm 2013.

 

Đối với xe phát sinh từ 1/1/2014 trở đi chủ phương tiện phải nộp như sau: Thời điểm phát sinh từ ngày 1/1 đến 30/6 hàng năm, chủ phương tiện phải nộp phí bằng 1/2 mức thu năm. Thời điểm phát sinh từ 1/7 đến 31/12 hàng năm thì chủ phương tiện nộp phí vào tháng 1 năm sau và không phải nộp phí đối với tháng còn lại của năm phát sinh.

 

Quang Phong