Câu chuyện giao thông

Dùng nắm đấm giải quyết va chạm giao thông

Dân trí Nếu không biết kiềm chế cơn nóng giận, từ va chạm giao thông nhỏ có thể dẫn tới những thiệt hại lớn hơn và phiền phức không đáng có về mặt pháp lý...
 >> Khi va chạm trên đường, bạn chọn cách giải quyết nào?
 >> Dàn siêu xe của dân chơi Trung Đông “đại náo” London
 >> Ô tô lấn làn đổ dốc - Có khó trị?