Để “lọt” lỗi kỹ thuật, cả dây chuyền đăng kiểm bị đình chỉ

(Dân trí) - Cục Đăng kiểm Việt Nam quyết định đình chỉ hoạt động một dây chuyền của Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 29-09D tại Hà Nội trong 1 tháng, do trung tâm này để “lọt” khiếm khuyết kỹ thuật của phương tiện đã được hoàn thành kiểm định.


(Ảnh: An ninh Thủ đô)

(Ảnh: An ninh Thủ đô)

Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam Trần Kỳ Hình vừa ban hành Quyết định 294 đình chỉ hoạt động một dây chuyền kiểm định tại Trung tâm kiểm định xe cơ giới 29-09D (Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội)trong thời gian 1 tháng, bắt đầu từ ngày 23/4/2018.

Đầu tháng 4 vừa qua, Tổ kiểm tra chuyên ngành của Cục Đăng kiểm Việt Nam, qua phúc tra đột xuất, đã phát hiện, đình chỉ có thời hạn một đăng kiểm viên của trung tâm này để lọt khiếm khuyết kỹ thuật của phương tiện đã được hoàn thành kiểm định.

Đây là đăng kiểm viên thứ 3 tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 29-09D sai phạm và bị đình chỉ hoạt động trong một năm trở lại đây.

Căn cứ Khoản 4 Điều 23 Nghị định 63/2016 của Chính phủ về điều kiện kinh doanh của dịch vụ kiểm định xe cơ giới, Cục Đăng kiểm Việt Nam quyết định đình chỉ hoạt động một dây chuyền của trung tâm đăng kiểm trên trong 1 tháng.

Hết thời hạn đình chỉ, Trung tâm này phải có văn bản đề nghị cho phép tiếp tục hoạt động, gửi Cục Đăng kiểm Việt Nam xem xét, quyết định.

Trung tâm đăng kiểm 29-09D hoạt động được gần 2 năm và hiện có hai dây chuyền kiểm định.

C.N.Q