Thứ sáu, 29/09/2017 - 06:57

Câu chuyện giao thông

Ai bảo kungfu khinh công là không có thật?

Dân trí

Bởi chỉ có thế võ thượng thừa này mới có thể giúp thầy chùa trong clip dưới đây thoát khỏi tai nạn trong đường tơ kẽ tóc, khi một chiếc ôtô vượt ẩu lao thẳng vào chỗ nhà sư đang đi tới, sau khi đã đâm chiếc xe máy đỗ phía trước.

Ai bảo kungfu khinh công là không có thật?

Như Phúc
Nguồn video: Youtube

Ai bảo kungfu khinh công là không có thật? - 1
Ai bảo kungfu khinh công là không có thật? - 2