Ra mắt sách về lịch sử Đoàn và phong trào thanh thiếu niên tỉnh Nghệ An

(Dân trí) - Sáng 25/3, Tỉnh đoàn Nghệ An đã tổ chức lễ ra mắt cuốn "Lịch sử Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và phong trào thanh thiếu nhi Nghệ An (1925 - 2020).

Cuốn sách "Lịch sử Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và phong trào thanh thiếu nhi Nghệ An là kho tư liệu quý báu trong công tác giáo dục, rèn luyện, bồi dưỡng thế hệ trẻ hôm nay.

Cuốn sách "Lịch sử Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và phong trào thanh thiếu nhi Nghệ An là kho tư liệu quý báu trong công tác giáo dục, rèn luyện, bồi dưỡng thế hệ trẻ hôm nay.

Sách "Lịch sử Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và phong trào thanh thiếu nhi Nghệ An (1925 - 2020)" được tái bản từ cuốn "Lịch sử Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và phong trào thanh thiếu nhi Nghệ An (1925 - 2010)" do Ban thường vụ Tỉnh đoàn chỉ đạo Ban Biên soạn bổ sung, chỉnh lý và hoàn thiện từ những góp ý của lãnh đạo các ban, ngành cấp tỉnh, lãnh đạo Tỉnh đoàn từ các thời kỳ qua các cuộc hội thảo.

Sách "Lịch sử Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và phong trào thanh thiếu nhi Nghệ An (1925 - 2020)

Sách "Lịch sử Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và phong trào thanh thiếu nhi Nghệ An (1925 - 2020).

Trải qua 90 năm xây dựng, cống hiến và trưởng thành, tổ chức đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh Nghệ An đã đồng hành cùng với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh, thực hiện thành công các cuộc đấu tranh cách mạng giành độc lập tự do cho dân tộc; nỗ lực hàn gắn vết thương chiến tranh, khôi phục kinh tế - văn hóa; xây dựng, bảo vệ và phát triển quê hương, đất nước trong những năm tháng hòa bình.

Ra mắt sách về lịch sử Đoàn và phong trào thanh thiếu niên tỉnh Nghệ An - 3

Các đại biểu tham gia cắt băng lễ ra mắt cuốn sách "Lịch sử Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh và phong trào thanh thiếu nhi Nghệ An.

Cuốn sách ra đời đã nhanh chóng phát huy giá trị khoa học và thực tiễn của nó, góp phần tích cực trong công tác tuyên truyền, giáo dục của các cấp bộ Đoàn trong tỉnh. Tiếp tục nghiên cứu lý luận và đúc kết thực tiễn, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống lịch sử, cách mạng của quê hương, đất nước cho thế hệ trẻ trong tỉnh.

Cuốn sách là kho tàng tư liệu lịch sử quý báu, phản ánh trung thực, khách quan và tái hiện lại những đóng góp của tuổi trẻ tỉnh nhà trong đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng quê hương, đất nước; những phong trào, chương trình hành động của thanh thiếu nhi qua các thời kỳ.

Tại buổi lễ, Tỉnh đoàn Nghệ An đã dành tặng 7 cuốn sách đầu tiên cho các đơn vị: Trường Cao đẳng Việt - Đức, Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An, Huyện đoàn Kỳ Sơn, Đoàn khối Doanh nghiệp, Thành đoàn Vinh, Đoàn khối CCQ tỉnh, Huyện đoàn Tương Dương.

Tại buổi lễ, Tỉnh đoàn Nghệ An đã dành tặng 7 cuốn sách đầu tiên cho các đơn vị: Trường Cao đẳng Việt - Đức, Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An, Huyện đoàn Kỳ Sơn, Đoàn khối Doanh nghiệp, Thành đoàn Vinh, Đoàn khối CCQ tỉnh, Huyện đoàn Tương Dương.

Sau một thời gian sưu tầm, nghiên cứu tư liệu và tổng hợp ý kiến đóng góp của Hội đồng thẩm định, đến nay cuốn Lịch sử Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh Nghệ An (1925 - 2020) đã chính thức ra mắt. 

Cuốn sách "Lịch sử Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh và phong trào thanh thiếu nhi Nghệ An (1925 - 2020)" dày hơn 500 trang, được chia thành 7 chương: Chương I: Thanh niên Nghệ An trong các phong trào yêu nước và cách mạng từ 1925 đến tháng 8/1945; Chương II.

Tuổi trẻ Nghệ An trong kháng chiến chống thực dân Pháp (1945 - 1954); Chương III. Thanh niên Nghệ An trong công cuộc khôi phục, phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội và cải tạo Xã hội chủ nghĩa (1954 - 1964); Chương IV. 

Ra mắt sách về lịch sử Đoàn và phong trào thanh thiếu niên tỉnh Nghệ An - 5
Ra mắt sách về lịch sử Đoàn và phong trào thanh thiếu niên tỉnh Nghệ An - 6

Cuốn sách "Lịch sử Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh và phong trào thanh thiếu nhi Nghệ An (1925 - 2020)" dày hơn 500 trang, được chia thành 7 chương.

Tuổi trẻ Nghệ An trong công cuộc chống chiến tranh phá hoại miền Bắc và sự nghiệp giải phóng miền Nam (1965 - 1975); Chương V. Xung kích xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa, góp phần xứng đáng vào công cuộc đổi mới; công nghiệp hóa, hiện đại hóa quê hương, đất nước (1975 - 2000); Chương VI.

Tuổi trẻ Nghệ An đoàn kết, xung kích, tình nguyện xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước trong những năm đầu thế kỉ XXI (2000 - 2010); Chương VII. Tuổi trẻ Nghệ An phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, xung kích, tình nguyện trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa (2010 - 2020).

Đang được quan tâm