Quy định bầu cử Ban chấp hành TW Đoàn nhiệm kỳ 2017- 2022 có gì đặc biệt?

(Dân trí) - Trong buổi sáng nay (12/12), ĐH Đoàn toàn quốc XI bước vào phiên làm việc thứ 4 với nội dung quan trọng nhất là bầu Ban Chấp hành TW Đoàn nhiệm kỳ 2017 - 2022. Vậy công tác bầu cử nhân sự này diễn ra như thế nào?


Bí thư thứ nhất TW Đoàn Lê Quốc Phong bỏ phiếu bầu chọn Ban chấp hành Đoàn nhiệm kỳ 2017-2022.

Bí thư thứ nhất TW Đoàn Lê Quốc Phong bỏ phiếu bầu chọn Ban chấp hành Đoàn nhiệm kỳ 2017-2022.

Bắt đầu từ 8 giờ sáng nay 12/12, Đại hội Đoàn toàn quốc đã thảo luận và thông qua đề án nhân sự để tiến hành bầu cử chọn ra 151 đồng chí vào Ban Chấp hành TW Đoàn nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Sau khi được Ban Chấp hành TW Đoàn khoá X giới thiệu, các đại biểu tiến hành biểu quyết với sự thống nhất cao danh sách gồm 174 người (không có đề cử, ứng cử thêm), đảm bảo quy định số dư 15% để đại hội quyết định, đồng thời đại biểu tham gia Ban Chấp hành TW Đoàn lần đầu tuổi không quá 35 tuổi.

Đúng 10h30, công tác bỏ phiếu chính thức được diễn ra. Theo thông báo từ ban kiểm phiếu, tổng cộng có 998 đại biểu tham dự bỏ phiếu (2 đại biểu vắng mặt có lí do) đồng nghĩa với 998 phiếu được phát ra. Ban Kiểm phiếu đã thu về đủ 100% số phiếu đã phát.

Dự kiến, vào đầu giờ chiều nay (12/12), kết quả bầu Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XI nhiệm kỳ 2017 - 2022 sẽ chính thức được công bố.


Các đại biểu biểu quyết với tỷ lệ đồng thuận cao về danh sách 174 đồng chí để bầu chọn ra 151 đồng chí vào Ban Chấp hành TW Đoàn nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Các đại biểu biểu quyết với tỷ lệ đồng thuận cao về danh sách 174 đồng chí để bầu chọn ra 151 đồng chí vào Ban Chấp hành TW Đoàn nhiệm kỳ 2017 - 2022.


Các đại biểu cẩn thận chọn lựa những đại diện xứng đáng vào Ban chấp hành TW Đoàn 2017-2022

Các đại biểu cẩn thận chọn lựa những đại diện xứng đáng vào Ban chấp hành TW Đoàn 2017-2022

Quy định bầu cử Ban chấp hành TW Đoàn nhiệm kỳ 2017- 2022 có gì đặc biệt? - 4

Các đại biểu tiến hành bỏ phiếu

Các đại biểu tiến hành bỏ phiếu


Ban Kiểm phiếu tiến hành công tác kiểm phiếu ngay sau khi việc bỏ phiếu hoàn tất. Theo dự kiến 14h chiều nay (12/12), danh sách 151 đồng chí Ban chấp hành TW Đoàn khóa XI sẽ chính thức được công bố.

Ban Kiểm phiếu tiến hành công tác kiểm phiếu ngay sau khi việc bỏ phiếu hoàn tất. Theo dự kiến 14h chiều nay (12/12), danh sách 151 đồng chí Ban chấp hành TW Đoàn khóa XI sẽ chính thức được công bố.

Quy định bầu cử Ban chấp hành TW Đoàn nhiệm kỳ 2017- 2022 có gì đặc biệt? - 7

Quy định bầu cử Ban chấp hành TW Đoàn nhiệm kỳ 2017- 2022 có gì đặc biệt? - 8
Quy định bầu cử Ban chấp hành TW Đoàn nhiệm kỳ 2017- 2022 có gì đặc biệt? - 9
Quy định bầu cử Ban chấp hành TW Đoàn nhiệm kỳ 2017- 2022 có gì đặc biệt? - 10
Quy định bầu cử Ban chấp hành TW Đoàn nhiệm kỳ 2017- 2022 có gì đặc biệt? - 11
Quy định bầu cử Ban chấp hành TW Đoàn nhiệm kỳ 2017- 2022 có gì đặc biệt? - 12
Quy định bầu cử Ban chấp hành TW Đoàn nhiệm kỳ 2017- 2022 có gì đặc biệt? - 13
Quy định bầu cử Ban chấp hành TW Đoàn nhiệm kỳ 2017- 2022 có gì đặc biệt? - 14

Vũ Phong

Dòng sự kiện: Đại hội Đoàn XI
Đọc thêm
Đang được quan tâm