Thứ tư, 22/11/2017 - 15:00

Những con số cực ấn tượng về Đoàn thanh niên nhiệm kỳ 2012- 2017

Dân trí

Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ 11, nhiệm kỳ 2017 - 2022 sẽ diễn ra từ ngày 10-13/12/2017 tại Hà Nội, với sự tham gia của 1.000 đại biểu thanh niên ưu tú.

Dưới đây là những hoạt động, mục tiêu, nhiệm vụ chính của Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ 11:

Những con số cực ấn tượng về Đoàn thanh niên nhiệm kỳ 2012- 2017 - 1

Những con số cực ấn tượng về Đoàn thanh niên nhiệm kỳ 2012- 2017 - 2

Những con số cực ấn tượng về Đoàn thanh niên nhiệm kỳ 2012- 2017 - 3

Những con số cực ấn tượng về Đoàn thanh niên nhiệm kỳ 2012- 2017 - 4

Những con số cực ấn tượng về Đoàn thanh niên nhiệm kỳ 2012- 2017 - 5

Những con số cực ấn tượng về Đoàn thanh niên nhiệm kỳ 2012- 2017 - 6

Những con số cực ấn tượng về Đoàn thanh niên nhiệm kỳ 2012- 2017 - 7

Những con số cực ấn tượng về Đoàn thanh niên nhiệm kỳ 2012- 2017 - 8

Những con số cực ấn tượng về Đoàn thanh niên nhiệm kỳ 2012- 2017 - 9

Những con số cực ấn tượng về Đoàn thanh niên nhiệm kỳ 2012- 2017 - 10

Những con số cực ấn tượng về Đoàn thanh niên nhiệm kỳ 2012- 2017 - 11

Những con số cực ấn tượng về Đoàn thanh niên nhiệm kỳ 2012- 2017 - 12

Những con số cực ấn tượng về Đoàn thanh niên nhiệm kỳ 2012- 2017 - 13

Những con số cực ấn tượng về Đoàn thanh niên nhiệm kỳ 2012- 2017 - 14

M.C

Ảnh: TƯ Đoàn TNCS HCM

Mới nhất