"Hôm nay là thanh niên tiên tiến, ngày mai vẫn phải là thanh niên tiên tiến"

(Dân trí) - "Hôm nay là thanh niên tiên tiến, ngày mai vẫn phải là thanh niên tiên tiến, phải tiếp tục không ngừng rèn luyện, tu dưỡng, phát huy giá trị của bản thân cống hiến cho đất nước, cho cộng đồng, xã hội..."

Đó là một trong những chia sẻ của đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương tại Lễ tuyên dương Thanh niên Tiên tiến làm theo lời Bác lần thứ V năm 2018 diễn ra tại TPHCM sáng 20/5.

Đồng chí Võ Văn Thưởng đánh giá, Đại hội Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác qua 5 kỳ tổ chức, khẳng định được uy tín, sức sống trong đời sống thanh niên, đã phát hiện và tôn vinh nhiều cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo lời Bác, lan tỏa các giá trị tốt đẹp trong xã hội, truyền đi những thông điệp ý nghĩa cho thế hệ trẻ rèn luyện, phấn đấu.

Đồng chí Võ Văn Thưởng phát biểu tại Lễ tuyên dương Thanh niên Tiên tiến làm theo lời Bác lần thứ V/2018
Đồng chí Võ Văn Thưởng phát biểu tại Lễ tuyên dương Thanh niên Tiên tiến làm theo lời Bác lần thứ V/2018

Từ phong trào thi đua này, hàng nghìn lượt thanh thiếu nhi tiên tiến làm theo lời Bác được tuyên dương ở các cấp. Trong đó, 336 cá nhân tiêu biểu xuất sắc được biểu dương, tôn vinh tại Đại hội lần này chính là những điển hình tiêu biểu nhất, xuất sắc nhất trong phong trào thi đua của tuổi trẻ cả nước và tuổi trẻ đang học tập, công tác ở nước ngoài.

Điều đáng mừng là thanh niên tiên tiến xuất hiện ở mọi lĩnh vực, vùng miền, dân tộc, các giới khác nhau, có uy tín, ảnh hưởng tích cực trong thanh thiếu nhi và xã hội.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, đồng chí Võ Văn Thưởng cũng cho rằng, tổ chức Đoàn cũng cần thẳng thắn nhìn nhận một số hạn chế, yếu kém để khắc phục ngay như: sự lúng túng trong việc xây dựng kế hoạch làm theo Bác của một số tập thể và cá nhân, số lượng nội dung công việc cụ thể, đăng ký học tập, làm theo Bác chưa được nhiều; công tác tuyên truyền trong thanh niên công nhân ở các khu công nghiệp, thanh niên nông thôn còn nhiều hạn chế; việc cụ thể hóa và tổ chức thực hiện các chuẩn mực đạo đức, đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác ở nhiều nơi vẫn còn hình thức...

"Hôm nay là thanh niên tiên tiến, ngày mai vẫn phải là thanh niên tiên tiến" - 2

Những gương mặt tiêu biểu tại tuyên dương
Những gương mặt tiêu biểu tại tuyên dương

"Thế hệ trẻ là chủ nhân tương lai của nước nhà, là một trong những nhân tố quyết định sự thành bại của công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế, nhất là trong bối cảnh cách mạng khoa học - công nghệ phát triển mạnh mẽ hiện nay.

Chính vì vậy, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, hơn bao giờ hết, càng trở nên vô cùng quan trọng đối với mỗi bạn trẻ để hình thành nhận thức đúng đắn, lý tưởng sống cao đẹp, nâng cao năng lực tư duy, không ngừng rèn luyện và tu dưỡng phẩm chất đạo đức, tác phong, lối sống đáp ứng yêu cầu của thời kỳ mới", đồng chí Võ Văn Thưởng phát biểu.

Từ thực tế đó, để tiếp tục đẩy mạnh phong trào học tập và làm theo Bác trong thế hệ trẻ, đồng chí Võ Văn Thưởng nêu ra 4 nội dung để tất cả các thanh niên về dự Đại hội cùng suy ngẫm để thực hiện tốt hơn.

Một là, tổ chức Đoàn các cấp phải lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh một cách toàn diện, sâu rộng, để thế hệ trẻ nhận thức ngày càng sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; làm cho việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người trở thành ý thức tự giác và công việc thường xuyên.

Để có thể tập hợp, lôi cuốn được đông đảo giới trẻ, tổ chức Đoàn phải chủ động nghiên cứu nhu cầu, nguyện vọng, tâm lý của đoàn viên, thanh niên, ứng dụng khoa học công nghệ, tận dụng thế mạnh của truyền thông đa phương tiện, Internet, mạng xã hội, từ đó nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục.

Các cơ quan báo chí, xuất bản của Đoàn phải tích cực hơn nữa trong xuất bản các ấn phẩm, tuyên truyền, phổ biến các công trình, tác phẩm, tư liệu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh có giá trị giáo dục tốt cho thanh niên. Tạo điều kiện, khuyến khích các nhà văn trẻ viết về các hình mẫu tích cực trong thanh niên. Những tác phẩm văn học, nghệ thuật hay sẽ đi vào lòng người có sức thuyết phục, cảm hóa to lớn, nuôi dưỡng tâm hồn, đời sống tinh thần của người trẻ.

Hai là, tiếp tục triển khai việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với tăng cường, đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi.

Cần thường xuyên giáo dục, định hướng kịp thời cho thanh thiếu niên để tăng sức đề kháng cho giới trẻ trước ảnh hưởng của những hiện tượng tiêu cực trong xã hội và sự chống phá, xuyên tạc của các thế lực thù địch, để thanh thiếu niên có ý thức đúng đắn hơn, nhạy bén với những vấn đề chính trị-xã hội, tích cực đấu tranh phản bác những thông tin và luận điệu sai trái, nhất là đấu tranh trên không gian mạng.

Đại hội Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác năm nay có 336 gương mặt thanh niên tiêu biểu trong cả nước về tham dự
Đại hội Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác năm nay có 336 gương mặt thanh niên tiêu biểu trong cả nước về tham dự

Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X đã xác định giá trị cốt lõi của thanh niên Việt Nam là“Tâm trong, trí sáng, hoài bão lớn”. Tuổi trẻ của chúng ta yêu nước, có lòng tự trọng, có lòng dũng cảm, có nhiều mơ ước và đủ quỹ thời gian để thực hiện những ước mơ,kế hoạch của đời mình, cho nên Đoàn Thanh niên rất cần tập trung cổ vũ, động viên để thanh niên phát triển những phẩm chất tốt đẹp đó.

Tổ chức Đoàn phải xác định được các tiêu chí, chuẩn mực trong hành vi, lối sống, ứng xử của thanh thiếu nhi trên nền các giá trị cốt lõi của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và lấy đó để xây dựng hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới.

Ba là, đi đôi với việc làm tốt công tác xây dựng, phát hiện, tuyên dương, tuyên truyền các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, tổ chức đoàn các cấp cần quan tâm hơn tới việc chăm lo, bồi dưỡng, phát huy gương điển hình tiên tiến, lan tỏa rộng rãi những câu chuyện, hành động đẹp, yếu tố tích cực trong đời sống xã hội.

Đặc biệt phải coi trọng tính nêu gương, gương mẫu, nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống thói ích kỷ, cá nhân chủ nghĩa, đề cao nói đi đôi với làm của cán bộ đoàn các cấp để làm nòng cốt trong phong trào học tập và làm theo Bác.

Bốn là, mỗi thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác hãy luôn tâm niệm: Hôm nay là Thanh niên tiên tiến, ngày mai vẫn phải là Thanh niên tiên tiến, vì vậy phải tiếp tục không ngừng rèn luyện, tu dưỡng, phát huy giá trị của bản thân cống hiến cho đất nước, cho cộng đồng, xã hội; trở thành người có sứ mạng truyền đi và lan tỏa trong giới trẻ những giá trị cao đẹp, tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác, để việc học tập và làm theo lời Bác thực sự trở thành nhu cầu tự thân của thế hệ trẻ, trở thành ý thức tự rèn luyện, tự tu dưỡng, tự hoàn thiện nhân cách của mỗi bạn trẻ.

Hoài Nam (ghi)

Bài liên quan
Đang được quan tâm