Hội là mái nhà chung tiếp lửa khởi nghiệp

Đó là khẳng định của anh Nguyễn Phi Long, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam khi trả lời phỏng vấn nhân dịp kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam (16/10/1956 - 16/10/2016).
>>Quảng Trị: Tuyên dương 60 thanh niên dân tộc, tôn giáo tiêu biểu
>>Tưng bừng lễ kỷ niệm 60 năm Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam

Anh Nguyễn Phi Long cho biết, trải qua 60 năm xây dựng và trưởng thành, các thế hệ thanh niên Việt Nam và Hội LHTN Việt Nam đã có nhiều dấu ấn quan trọng trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đặc biệt, từ khi Đảng ra đời, dưới ngọn cờ của Đảng, các thế hệ thanh niên Việt Nam đã liên tiếp lập nên những chiến công hiển hách, góp phần viết tiếp những trang sử hào hùng của Đảng quang vinh, dân tộc anh hùng và vun đắp nên những truyền thống vẻ vang của Đoàn, Hội.


Thanh niên Việt Nam lập nên những chiến công hiển hách, góp phần quan trọng vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Ảnh: Xuân Tùng.

Thanh niên Việt Nam lập nên những chiến công hiển hách, góp phần quan trọng vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Ảnh: Xuân Tùng.

Anh cho biết Hội đã thực hiện sứ mệnh đoàn kết tập hợp thanh niên như thế nào trong 60 năm qua?

Trong bất cứ thời kỳ lịch sử nào của dân tộc, tuổi trẻ đều đi đầu vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Ngay sau khi Cách mạng tháng Tám thành công, Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chủ trương hình thành một mặt trận thanh niên rộng rãi và thống nhất do Đoàn Thanh niên Cứu quốc làm nòng cốt.

Đây là một trong những lý luận quan trọng để thành lập mặt trận đoàn kết tập hợp các tầng lớp thanh niên Việt Nam không phân biệt dân tộc, tôn giáo, thành phần xuất xứ để phát huy vai trò của thanh niên thực hiện nhiệm vụ của Đảng và đất nước đặt ra trong giai đoạn đó là đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Từ đó, Hội LHTN Việt Nam ra đời với vai trò là tổ chức xã hội rộng rãi của thanh niên Việt Nam.

“Tổ chức Hội xác định thanh niên không chỉ là đối tượng tập hợp mà là trung tâm của các hoạt động của Hội. Mọi hoạt động của Hội phải hướng tới vì sự phát triển của thanh niên. Chắc chắn khi giải quyết được mối quan hệ lợi ích giữa tổ chức Hội và thanh niên chúng ta sẽ làm tốt được công tác đoàn kết tập hợp thanh niên”.

Anh Nguyễn Phi Long, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam

60 năm qua, các thế hệ thanh niên Việt Nam và Hội LHTN Việt Nam liên tiếp lập nhiều chiến công, góp phần quan trọng vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Hội đã hưởng ứng các phong trào của Đoàn như “Ba sẵn sàng” và “Năm xung phong”; đồng thời phát động và tổ chức thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua như: Phong trào “Thanh niên đi đầu trong xã hội học tập”; “Thanh niên làm kinh tế giỏi, tích cực tham gia xóa đói, giảm nghèo”; “Thanh niên tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng”; “Thanh niên vì cuộc sống bình yên, vì chủ quyền Tổ quốc”; “Thanh niên sống đẹp”; “Thanh niên tình nguyện vì an sinh xã hội và bảo vệ môi trường”; “Khi Tổ quốc cần”... Đặc biệt, ngày nay phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tiếp tục cổ vũ mạnh mẽ, thôi thúc và thu hút đông đảo các tầng lớp thanh niên tham gia.

Theo anh thời gian tới, Hội cần làm gì để đoàn kết tập hợp thanh niên đồng thời đáp ứng nguyện vọng của giới trẻ?

Đất nước đang trong giai đoạn đẩy mạnh quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, tình hình thanh niên có nhiều thay đổi, nhu cầu ngày càng đa dạng, phong phú. Để phù hợp với thực tiễn và phát huy kết quả đạt được trong thời gian vừa qua, Hội LHTN Việt Nam tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động, đổi mới phương thức tổ chức để tổ chức Hội, đội ngũ cán bộ Hội nắm được tâm tư nguyện vọng, nhu cầu lợi ích của thanh niên về học tập, nghề nghiệp, việc làm, vui chơi giải trí... đặc biệt, thiết kế được các hoạt động đáp ứng nguyện vọng, nhu cầu chính đáng của thanh niên.

Chỉ khi nào giải quyết được hài hòa lợi ích của tổ chức Hội và lợi ích của thanh niên thì thanh niên mới đến với Hội và Hội mới trở thành mái nhà chung của thanh niên.

Theo anh, còn vấn đề gì hạn chế mà Hội phải xử lý rốt ráo?

Chúng ta cũng cần nhìn nhận sức lan tỏa của tổ chức Hội chưa đến được tất cả các tầng lớp thanh niên. Nhiệm vụ của tổ chức Hội với thanh niên ở nhiều nơi chưa được đặt ra một cách đúng mức. Có những điều hội viên mong muốn, tổ chức Hội chưa đáp ứng được; có những nơi cán bộ Hội mới, có nhiệt huyết, nhưng phương pháp tiếp cận thanh niên còn hạn chế, nhất là đối với các đối tượng đặc thù như thanh niên các khu công nghiệp, khu chế xuất, thanh niên hoàn lương…

Vì thế, trong nhiệm kỳ 2014-2019, Hội tập trung triển khai phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” với thông điệp tạo môi trường cho thanh niên được rèn luyện, cống hiến và trưởng thành để thanh niên phấn đấu trở thành công dân tốt, người con hiếu thảo, sống trung thực, nghị lực và trách nhiệm.

Tổ chức Hội sẽ tiếp cận đồng hành với thanh niên trong việc giáo dục, định hướng, hỗ trợ lập thân lập nghiệp, đặc biệt quan tâm bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của thanh niên. Cùng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tham mưu với Đảng, Nhà nước cơ chế, chính sách để hỗ trợ thanh niên trong học tập, nghề nghiệp, việc làm, vui chơi giải trí.


Anh Nguyễn Phi Long, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam.

Anh Nguyễn Phi Long, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam.

Năm 2016 là Năm Quốc gia khởi nghiệp. Với vai trò của mình, Hội sẽ hỗ trợ thanh niên thế nào để vượt qua khó khăn đứng lên khởi nghiệp?

Nhu cầu khởi nghiệp của thanh niên Việt Nam rất lớn, đa dạng và phong phú. Không phải tới bây giờ mà ngay từ trước đây, tổ chức Đoàn, tổ chức Hội đã có nhiều hoạt động hỗ trợ thanh niên thông qua hỗ trợ phát triển kinh tế hộ gia đình, phát triển mô hình trang trại trẻ, hỗ trợ và phát triển trong việc thành lập tổ hợp tác, hợp tác xã, hỗ trợ vay vốn thông qua Ngân hàng Chính sách, thông qua vốn giải quyết việc làm… Chúng ta cũng phát huy vai trò của Hội Doanh nhân Việt Nam trong việc truyền kinh nghiệm cho thanh niên khởi nghiệp, nhiều nơi cũng tổ chức được Quỹ Hỗ trợ khởi nghiệp, Trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp, tổ chức các cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp trong thanh niên...

Năm 2016 là năm rất quan trọng - năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết XII của Đảng với rất nhiều chủ trương mới, chính sách mới liên quan tới hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp. Do đó, Ban Bí thư T.Ư Đoàn, T.Ư Hội xác định đây là một trong những việc rất quan trọng. Trong thời gian tới, T.Ư Đoàn, T.Ư Hội sẽ phát động chương trình thanh niên khởi nghiệp giai đoạn 2016-2021, trong đó tập trung vào 3 đối tượng: sinh viên các trường đại học, cao đẳng; thanh niên nông thôn và doanh nhân trẻ mới khởi nghiệp.

Trong chương trình hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp Đoàn, Hội sẽ chú trọng vào những vấn đề gì thưa anh?

Hội sẽ hỗ trợ tư vấn thanh niên khởi nghiệp thông qua việc trang bị kỹ năng quản trị doanh nghiệp, các buổi giao lưu khởi nghiệp, các cuộc thi sáng tạo khởi nghiệp trong học sinh, sinh viên. Điều quan trọng nữa, chúng ta kết nối các doanh nghiệp thành đạt với các doanh nghiệp khởi nghiệp trong việc hỗ trợ kỹ năng nghiệp vụ quản trị, chiến lược phát triển của doanh nghiệp. Đồng thời, tổ chức Đoàn, Hội sẽ tiếp tục tham mưu Đảng, Nhà nước và Chính phủ có chính sách riêng cho các doanh nghiệp khởi nghiệp; đồng thời kết nối với các tổ chức, các quỹ tài chính, quỹ đầu tư có cơ sở hỗ trợ nguồn lực cho thanh niên.

Cảm ơn anh!

Theo Phong Cầm - Xuân Tùng

Tiền phong

MỚI NHẤT
Song Tử gặp khó khăn, Song Ngư sáng tạo trong công việc ngày 17/10
Song Tử gặp khó khăn, Song Ngư sáng tạo trong công việc ngày 17/10

(Dân trí) - Hôm nay (17/10), Song Tử có thể sẽ gặp một vài khó khăn trong các cuộc đàm phán, còn Song Ngư sẽ có thể phát huy được sức sáng tạo của mình ở nơi làm việc.

Thứ hai, 17/10/2016 - 07:50

Giữa tình yêu và tình dục là tình gì?
Giữa tình yêu và tình dục là tình gì?

(Dân trí) - Sau gần một năm chuẩn bị, phần 2 của bộ sách Bí mật của hạnh phúc do báo Sinh Viên Việt Nam – Hoa Học Trò phát hành với tên gọi Giữa tình yêu và tình dục là tình gì? sẽ ra mắt bạn đọc ngày 9/11/2016.

Thứ hai, 17/10/2016 - 04:44

"Ý tưởng điên khùng đôi khi là khởi đầu của doanh nghiệp nổi tiếng"
"Ý tưởng điên khùng đôi khi là khởi đầu của doanh nghiệp nổi tiếng"

(Dân trí) - Tại buổi đối thoại với thanh niên khởi nghiệp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các lãnh đạo Bộ, Ngành giải đáp thắc mắc về chính sách, cơ chế khuyến khích khởi nghiệp của Chính phủ hiện nay.

Thứ hai, 17/10/2016 - 02:00

Thủ tướng: “Chưa bao giờ Chính phủ tạo nhiều cơ hội cho khởi nghiệp như lúc này”
Thủ tướng: “Chưa bao giờ Chính phủ tạo nhiều cơ hội cho khởi nghiệp như lúc này”

(Dân trí) - Tại buổi lễ phát động Chương trình “Thanh niên khởi nghiệp” 2016 - 2021, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có bài phát biểu và lắng nghe nguyện vọng, kiến nghị của những thanh niên đang khát khao khởi nghiệp.

Chủ nhật, 16/10/2016 - 02:08

Mi Vân và Vân Hugo - Chuyện tình bạn thân thiết của 2 hot girl đời đầu
Mi Vân và Vân Hugo - Chuyện tình bạn thân thiết của 2 hot girl đời đầu

(Dân trí) - Không chỉ có cái tên giống nhau, Mi Vân và Vân Hugo còn có nhiều nét tương đồng trong tính cách cũng như đời sống.

Chủ nhật, 16/10/2016 - 10:46

Người đẹp Đồng bằng sông Cửu Long khoe vẻ tươi trẻ gợi cảm
Người đẹp Đồng bằng sông Cửu Long khoe vẻ tươi trẻ gợi cảm

(Dân trí) - Giữa màu xanh của cây lá, Người đẹp Đồng bằng sông Cửu Long hiện lên tươi trẻ, gợi cảm, như làn gió thanh mát hòa vào tiết trời dễ chịu của hai miền Nam - Bắc.

Chủ nhật, 16/10/2016 - 08:39

Sinh viên Học viện An ninh đội mưa nhảy dân vũ trên nền nhạc EDM
Sinh viên Học viện An ninh đội mưa nhảy dân vũ trên nền nhạc EDM

(Dân trí) - CLB dân vũ Học viện An ninh Nhân dân và 5 CLB dân vũ trên địa bàn Thủ đô đã tranh tài tại vòng chung kết cuộc thi Liên hoan Dân vũ Quốc tế năm 2016. Đây là một hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện chào mừng kỉ niệm 60 năm thành lập Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam.

Chủ nhật, 16/10/2016 - 08:07

3.000 bạn trẻ đội mưa xếp hình kỉ niệm 60 năm thành lập Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam
3.000 bạn trẻ đội mưa xếp hình kỉ niệm 60 năm thành lập Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam

(Dân trí) - Ngày 15/10, Chương trình điểm hẹn thanh niên “Tôi yêu tổ quốc tôi” diễn ra tại Đại học Sư phạm (Hà Nội) và tất cả các cơ sở Đoàn trực thuộc với sự tham gia của đoàn viên thanh niên Thủ đô. Dù trời mưa lớn nhưng hàng nghìn bạn trẻ vẫn rất nhiệt thành, hào hứng trong chương trình xếp hình chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam.

Chủ nhật, 16/10/2016 - 07:44

Bạch Dương tràn đầy năng lượng, Bọ Cạp cần “đổi gió” ngày 16/10
Bạch Dương tràn đầy năng lượng, Bọ Cạp cần “đổi gió” ngày 16/10

(Dân trí) - Hôm nay (16/10), Bạch Dương sẽ trở nên tràn đầy năng lượng tích cực, còn Bọ Cạp cần phải dành chút thời gian để “đổi gió”.

Chủ nhật, 16/10/2016 - 07:31

"Chuyện tình Chí Phèo - Thị Nở phiên bản 2016” của đôi bạn xứ Thanh
"Chuyện tình Chí Phèo - Thị Nở phiên bản 2016” của đôi bạn xứ Thanh

(Dân trí) - Một đôi bạn thân đang học cấp 3 ở xứ Thanh đã cùng nhau chụp chung bộ ảnh lưu niệm, lấy chủ đề chuyện tình Chí Phèo - Thị Nở trong tác phẩm văn học để lưu giữ kỷ niệm tuổi học trò của mình.

Thứ bảy, 15/10/2016 - 02:00

Nữ sinh 21 tuổi sexy nhất trường Học viện Hàng không
Nữ sinh 21 tuổi sexy nhất trường Học viện Hàng không

Ngô Bảo Ngọc sở hữu vẻ đẹp đúng chuẩn sexy với làn da nâu và đường cong nóng bỏng.

Thứ bảy, 15/10/2016 - 10:00

Ảnh cưới lãng mạn ở Berlin của cặp đôi Việt kiều Đức
Ảnh cưới lãng mạn ở Berlin của cặp đôi Việt kiều Đức

(Dân trí) - Nhờ sự đồng điệu trong tâm hồn và nhiều điểm chung trong cách suy nghĩ, lối sống, tình cảm của Duy và Thư ngày càng trở nên gắn kết, sâu đậm ở nơi đất khách quê người.

Thứ bảy, 15/10/2016 - 09:02

ĐÁNG QUAN TÂM
Lộ diện cặp đôi tài sắc thanh lịch ĐH Bách Khoa Hà Nội
Lộ diện cặp đôi tài sắc thanh lịch ĐH Bách Khoa Hà Nội

(Dân trí) - Lê Thị Phương và Dương Văn Duy vừa đăng quang ngôi vị Sinh viên thanh lịch của trường ĐH Bách Khoa Hà Nội. Cặp đôi được các giám khảo dành nhiều lời khen ngợi cho tài năng và sắc đẹp của mình.

Thứ bảy, 15/10/2016 - 07:23

Bạch Dương hẹn hò lãng mạn, Song Ngư cởi mở tình cảm ngày 15/10
Bạch Dương hẹn hò lãng mạn, Song Ngư cởi mở tình cảm ngày 15/10

(Dân trí) - Hôm nay (15/10), Bạch Dương sẽ có một cuộc hẹn tối vô cùng lãng mạn, còn Song Ngư sẽ trở nên quyết đoán và cởi mở hơn trong chuyện tình cảm.

Thứ bảy, 15/10/2016 - 06:00

“Bí mật của hạnh phúc” phần 2 sắp ra mắt
“Bí mật của hạnh phúc” phần 2 sắp ra mắt

(Dân trí) - Hiện tượng xuất bản của mùa Giáng sinh năm ngoái sắp trở lại với phần 2 được dự báo sẽ “gây bão”. Phần 2 có tên Giữa tình yêu và tình dục là tình gì? gồm 200 trang được chia thành ba phần: Mộng tưởng khi yêu; Ngày hôm qua không quan trọng; Tình thương, đạo đức và lương tâm.

Thứ sáu, 14/10/2016 - 06:00

Thiếu nữ khoe sắc xuân mơn mởn bên hồ hoa súng
Thiếu nữ khoe sắc xuân mơn mởn bên hồ hoa súng

Giữa khung cảnh thu tuyệt đẹp, thiếu nữ Hà thành diện áo dài, áo nâu khoe sắc bên hồ súng rực rỡ sắc hồng.

Thứ sáu, 14/10/2016 - 02:08

Quảng Trị: Tuyên dương 60 thanh niên dân tộc, tôn giáo tiêu biểu
Quảng Trị: Tuyên dương 60 thanh niên dân tộc, tôn giáo tiêu biểu

(Dân trí) - Sáng 14/10, Tỉnh Đoàn Quảng Trị tổ chức kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam (15/10/1956-15/10/2016) và tuyên dương thanh niên dân tộc, tôn giáo tiêu biểu năm 2016.

Thứ sáu, 14/10/2016 - 01:00

Nữ sinh Cần Thơ “gây sốt” với bộ ảnh chủ đề yêu xa cùng bạn trai
Nữ sinh Cần Thơ “gây sốt” với bộ ảnh chủ đề yêu xa cùng bạn trai

(Dân trí) - Bộ ảnh này có tên gọi “Our Love Crossed 15.024km” (tạm dịch là tình yêu qua 15,024 cây số).

Thứ sáu, 14/10/2016 - 11:39

Nam thanh, nữ tú ĐH Bách khoa Hà Nội tranh tài SV thanh lịch
Nam thanh, nữ tú ĐH Bách khoa Hà Nội tranh tài SV thanh lịch

(Dân trí) - Tối 14/10, 16 gương mặt nam, nữ sinh viên nổi trội của trường Đại học Bách khoa Hà Nội sẽ cùng nhau khoe sắc, khoe tài tại đêm Chung kết cuộc thi "Mr and Miss Bách khoa 2016", nhằm tìm ra gương mặt đại diện xứng đáng nhất tại ngôi trường giàu truyền thống này.

Thứ sáu, 14/10/2016 - 07:43

Bạch Dương gặp khó khăn, Thiên Bình có bước tiến trong công việc ngày 14/10
Bạch Dương gặp khó khăn, Thiên Bình có bước tiến trong công việc ngày 14/10

(Dân trí) - Hôm nay (14/10), Bạch Dương có thể sẽ gặp vài khó khăn trong mối quan hệ với đối tác, còn Thiên Bình sẽ có được bước tiến trong công việc của mình.

Thứ sáu, 14/10/2016 - 07:23

Tưng bừng lễ kỷ niệm 60 năm Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam
Tưng bừng lễ kỷ niệm 60 năm Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam

(Dân trí) - Chủ tịch nước Trần Đại Quang đến dự và phát biểu tại Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam.

Thứ sáu, 14/10/2016 - 07:12

3 bạn trẻ bỗng nổi tiếng vì... giống ca sĩ Hồ Ngọc Hà
3 bạn trẻ bỗng nổi tiếng vì... giống ca sĩ Hồ Ngọc Hà

(Dân trí) - Sở hữu gương mặt với những đường nét tây phương giống với “nữ hoàng giải trí” Hồ Ngọc Hà nên những bạn trẻ này bỗng chốc gây được sự chú ý trên cộng đồng mạng.

Thứ năm, 13/10/2016 - 12:00

Cô gái Chăm đẹp hút hồn với váy cưới làm từ giấy ăn
Cô gái Chăm đẹp hút hồn với váy cưới làm từ giấy ăn

Nữ sinh xứ Nghệ bất ngờ nổi tiếng khi diện váy cưới được kết từ 3000 bông hoa giấy.

Thứ năm, 13/10/2016 - 10:00

Liệu 4 phút ngắn ngủi có đủ tạo nên điều kì diệu?
Liệu 4 phút ngắn ngủi có đủ tạo nên điều kì diệu?

Có lẽ bạn sẽ không khỏi hoài nghi về những gì chúng ta có thể làm được trong khoảng thời gian eo hẹp bốn phút. Nhưng bạn biết không, đôi khi những điều nhỏ bé nhất lại mang đến những điều kì diệu nhất.

Thứ năm, 13/10/2016 - 09:00