Thứ bảy, 15/10/2016 - 08:35

Hội là mái nhà chung tiếp lửa khởi nghiệp

Đó là khẳng định của anh Nguyễn Phi Long, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam khi trả lời phỏng vấn nhân dịp kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam (16/10/1956 - 16/10/2016).

Anh Nguyễn Phi Long cho biết, trải qua 60 năm xây dựng và trưởng thành, các thế hệ thanh niên Việt Nam và Hội LHTN Việt Nam đã có nhiều dấu ấn quan trọng trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đặc biệt, từ khi Đảng ra đời, dưới ngọn cờ của Đảng, các thế hệ thanh niên Việt Nam đã liên tiếp lập nên những chiến công hiển hách, góp phần viết tiếp những trang sử hào hùng của Đảng quang vinh, dân tộc anh hùng và vun đắp nên những truyền thống vẻ vang của Đoàn, Hội.


Thanh niên Việt Nam lập nên những chiến công hiển hách, góp phần quan trọng vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Ảnh: Xuân Tùng.

Thanh niên Việt Nam lập nên những chiến công hiển hách, góp phần quan trọng vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Ảnh: Xuân Tùng.

Anh cho biết Hội đã thực hiện sứ mệnh đoàn kết tập hợp thanh niên như thế nào trong 60 năm qua?

Trong bất cứ thời kỳ lịch sử nào của dân tộc, tuổi trẻ đều đi đầu vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Ngay sau khi Cách mạng tháng Tám thành công, Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chủ trương hình thành một mặt trận thanh niên rộng rãi và thống nhất do Đoàn Thanh niên Cứu quốc làm nòng cốt.

Đây là một trong những lý luận quan trọng để thành lập mặt trận đoàn kết tập hợp các tầng lớp thanh niên Việt Nam không phân biệt dân tộc, tôn giáo, thành phần xuất xứ để phát huy vai trò của thanh niên thực hiện nhiệm vụ của Đảng và đất nước đặt ra trong giai đoạn đó là đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Từ đó, Hội LHTN Việt Nam ra đời với vai trò là tổ chức xã hội rộng rãi của thanh niên Việt Nam.

“Tổ chức Hội xác định thanh niên không chỉ là đối tượng tập hợp mà là trung tâm của các hoạt động của Hội. Mọi hoạt động của Hội phải hướng tới vì sự phát triển của thanh niên. Chắc chắn khi giải quyết được mối quan hệ lợi ích giữa tổ chức Hội và thanh niên chúng ta sẽ làm tốt được công tác đoàn kết tập hợp thanh niên”.

Anh Nguyễn Phi Long, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam

60 năm qua, các thế hệ thanh niên Việt Nam và Hội LHTN Việt Nam liên tiếp lập nhiều chiến công, góp phần quan trọng vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Hội đã hưởng ứng các phong trào của Đoàn như “Ba sẵn sàng” và “Năm xung phong”; đồng thời phát động và tổ chức thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua như: Phong trào “Thanh niên đi đầu trong xã hội học tập”; “Thanh niên làm kinh tế giỏi, tích cực tham gia xóa đói, giảm nghèo”; “Thanh niên tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng”; “Thanh niên vì cuộc sống bình yên, vì chủ quyền Tổ quốc”; “Thanh niên sống đẹp”; “Thanh niên tình nguyện vì an sinh xã hội và bảo vệ môi trường”; “Khi Tổ quốc cần”... Đặc biệt, ngày nay phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tiếp tục cổ vũ mạnh mẽ, thôi thúc và thu hút đông đảo các tầng lớp thanh niên tham gia.

Theo anh thời gian tới, Hội cần làm gì để đoàn kết tập hợp thanh niên đồng thời đáp ứng nguyện vọng của giới trẻ?

Đất nước đang trong giai đoạn đẩy mạnh quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, tình hình thanh niên có nhiều thay đổi, nhu cầu ngày càng đa dạng, phong phú. Để phù hợp với thực tiễn và phát huy kết quả đạt được trong thời gian vừa qua, Hội LHTN Việt Nam tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động, đổi mới phương thức tổ chức để tổ chức Hội, đội ngũ cán bộ Hội nắm được tâm tư nguyện vọng, nhu cầu lợi ích của thanh niên về học tập, nghề nghiệp, việc làm, vui chơi giải trí... đặc biệt, thiết kế được các hoạt động đáp ứng nguyện vọng, nhu cầu chính đáng của thanh niên.

Chỉ khi nào giải quyết được hài hòa lợi ích của tổ chức Hội và lợi ích của thanh niên thì thanh niên mới đến với Hội và Hội mới trở thành mái nhà chung của thanh niên.

Theo anh, còn vấn đề gì hạn chế mà Hội phải xử lý rốt ráo?

Chúng ta cũng cần nhìn nhận sức lan tỏa của tổ chức Hội chưa đến được tất cả các tầng lớp thanh niên. Nhiệm vụ của tổ chức Hội với thanh niên ở nhiều nơi chưa được đặt ra một cách đúng mức. Có những điều hội viên mong muốn, tổ chức Hội chưa đáp ứng được; có những nơi cán bộ Hội mới, có nhiệt huyết, nhưng phương pháp tiếp cận thanh niên còn hạn chế, nhất là đối với các đối tượng đặc thù như thanh niên các khu công nghiệp, khu chế xuất, thanh niên hoàn lương…

Vì thế, trong nhiệm kỳ 2014-2019, Hội tập trung triển khai phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” với thông điệp tạo môi trường cho thanh niên được rèn luyện, cống hiến và trưởng thành để thanh niên phấn đấu trở thành công dân tốt, người con hiếu thảo, sống trung thực, nghị lực và trách nhiệm.

Tổ chức Hội sẽ tiếp cận đồng hành với thanh niên trong việc giáo dục, định hướng, hỗ trợ lập thân lập nghiệp, đặc biệt quan tâm bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của thanh niên. Cùng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tham mưu với Đảng, Nhà nước cơ chế, chính sách để hỗ trợ thanh niên trong học tập, nghề nghiệp, việc làm, vui chơi giải trí.


Anh Nguyễn Phi Long, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam.

Anh Nguyễn Phi Long, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam.

Năm 2016 là Năm Quốc gia khởi nghiệp. Với vai trò của mình, Hội sẽ hỗ trợ thanh niên thế nào để vượt qua khó khăn đứng lên khởi nghiệp?

Nhu cầu khởi nghiệp của thanh niên Việt Nam rất lớn, đa dạng và phong phú. Không phải tới bây giờ mà ngay từ trước đây, tổ chức Đoàn, tổ chức Hội đã có nhiều hoạt động hỗ trợ thanh niên thông qua hỗ trợ phát triển kinh tế hộ gia đình, phát triển mô hình trang trại trẻ, hỗ trợ và phát triển trong việc thành lập tổ hợp tác, hợp tác xã, hỗ trợ vay vốn thông qua Ngân hàng Chính sách, thông qua vốn giải quyết việc làm… Chúng ta cũng phát huy vai trò của Hội Doanh nhân Việt Nam trong việc truyền kinh nghiệm cho thanh niên khởi nghiệp, nhiều nơi cũng tổ chức được Quỹ Hỗ trợ khởi nghiệp, Trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp, tổ chức các cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp trong thanh niên...

Năm 2016 là năm rất quan trọng - năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết XII của Đảng với rất nhiều chủ trương mới, chính sách mới liên quan tới hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp. Do đó, Ban Bí thư T.Ư Đoàn, T.Ư Hội xác định đây là một trong những việc rất quan trọng. Trong thời gian tới, T.Ư Đoàn, T.Ư Hội sẽ phát động chương trình thanh niên khởi nghiệp giai đoạn 2016-2021, trong đó tập trung vào 3 đối tượng: sinh viên các trường đại học, cao đẳng; thanh niên nông thôn và doanh nhân trẻ mới khởi nghiệp.

Trong chương trình hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp Đoàn, Hội sẽ chú trọng vào những vấn đề gì thưa anh?

Hội sẽ hỗ trợ tư vấn thanh niên khởi nghiệp thông qua việc trang bị kỹ năng quản trị doanh nghiệp, các buổi giao lưu khởi nghiệp, các cuộc thi sáng tạo khởi nghiệp trong học sinh, sinh viên. Điều quan trọng nữa, chúng ta kết nối các doanh nghiệp thành đạt với các doanh nghiệp khởi nghiệp trong việc hỗ trợ kỹ năng nghiệp vụ quản trị, chiến lược phát triển của doanh nghiệp. Đồng thời, tổ chức Đoàn, Hội sẽ tiếp tục tham mưu Đảng, Nhà nước và Chính phủ có chính sách riêng cho các doanh nghiệp khởi nghiệp; đồng thời kết nối với các tổ chức, các quỹ tài chính, quỹ đầu tư có cơ sở hỗ trợ nguồn lực cho thanh niên.

Cảm ơn anh!

Theo Phong Cầm - Xuân Tùng

Tiền phong