"Cần đấu tranh với nội dung độc hại trên mạng, nắn chỉnh những giá trị lệch chuẩn"

Dân trí "Đoàn Thanh niên Thành phố Hà Nội xác định rõ việc sử dụng mạng xã hội nhằm định hướng và nắn chỉnh lại những giá trị lệch chuẩn cho thế hệ trẻ ngày nay là phương án trọng tâm để tạo tính lan tỏa và giải quyết được vấn đề một cách nhanh chóng, trực tiếp", Phó Bí thư Thành đoàn Hà Nội Nguyễn Đức Tiến cho biết.
>>Nguy hiểm khi giới trẻ coi nội dung xấu, độc trên mạng xã hội là bình thường
>>Nhức nhối vấn nạn "sóng ngầm" ảnh, video khiêu dâm trên mạng xã hội

Trước tình hình diễn biến phức tạp của các nội dung xấu, độc hại trên mạng xã hội, Thành đoàn Hà Nội cùng nhiều đơn vị khác đang triển khai nhiều biện pháp tuyên truyền, định hướng cho giới trẻ.

Dưới đây là cuộc trao đổi của PV Dân trí với Phó Bí thư Đoàn thanh niên thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Tiến về vấn đề này.

Thành lập Đội phản ứng nhanh, đấu tranh với những luồng thông tin xấu trên không gian mạng

Cần đấu tranh với nội dung độc hại trên mạng, nắn chỉnh những giá trị lệch chuẩn - 1

Phó Bí thư Đoàn thanh niên thành phố Hà Nội - Nguyễn Đức Tiến nói về vấn đề tuyên truyền, định hướng tư tưởng và lối sống cho thanh niên trên mạng xã hội.

Thời gian vừa qua trên mạng xã hội xuất hiện nhiều nội dung xấu, độc hại có ảnh hưởng tới tư tưởng của giới trẻ, thanh niên Việt Nam như hiện tượng giang hồ trên mạng, kích động bạo lực, hình ảnh - video khiêu dâm... Đoàn thanh niên TP. Hà Nội đã, đang và sẽ có những định hướng như thế nào để bài trừ ảnh hưởng của nội dung độc hại này tới giới trẻ?

Từ trước đến nay, công tác giáo dục và định hướng tư tưởng, đạo đức, lối sống cho đoàn viên, thanh niên luôn là một nhiệm vụ then chốt đối với Đoàn thanh niên Thành phố.

Sự phát triển bùng nổ của mạng xã hội là con dao “2 lưỡi” đối với đời sống khi từ chính nó, những vấn đề mang tính lệch chuẩn, sai định hướng dễ dàng bị lan truyền mà đối tượng dễ bị tác động và ảnh hưởng nhất là giới trẻ.

Ngoài việc ban hành hệ thống các văn bản mang tính định hướng giáo dục, tuyên truyền những giá trị tốt đẹp của đời sống xã hội, đất nước, con người và xây dựng hình mẫu giá trị thanh niên, Đoàn Thanh niên Thành phố xác định rõ việc sử dụng mạng xã hội nhằm định hướng và nắn chỉnh lại những giá trị lệch chuẩn cho thế hệ trẻ ngày nay là phương án trọng tâm để tạo tính lan tỏa và giải quyết được vấn đề một cách nhanh chóng, trực tiếp.

Ngay khi có những nội dung mang tính “độc hại” như trên được lan truyền trên mạng xã hội, các kênh thông tin của Thành đoàn Hà Nội lập tức xây dựng hệ thống các bài viết, bộ công cụ tuyên truyền để định hướng tư tưởng đến đối tượng trên mạng xã hội.

Dưới nhiều hình thức khác nhau, các kênh thông tin này sẽ có nhiệm vụ làm công tác định hướng, đấu tranh ngay trực diện với những luồng thông tin xấu trên.

Thời gian tới, Thành đoàn Hà Nội đẩy mạnh và chỉ đạo lan toả “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp” theo phương châm “trên trước, dưới sau”, “trong trước, ngoài sau”.

Theo đó, cấp bộ Đoàn, cán bộ Đoàn các cấp tích cực tuyên truyền tin tốt, câu chuyện đẹp trước, từ đó lan tỏa ra đoàn viên, thanh thiếu nhi và toàn xã hội.

Tạo xu hướng lan tỏa những thông tin tích cực, những giá trị tốt đẹp trên các trang thông tin điện tử, mạng xã hội, góp phần xây dựng môi trường sống lành mạnh cho sự phát triển của thanh thiếu nhi và của toàn xã hội, tham gia xây dựng thanh niên Thủ đô thời kỳ mới thanh lịch, văn minh.

Hiện nay, Thành đoàn Hà Nội đang có những phương án tuyên truyền ra sao trên mạng xã hội?

Hiện nay, mạng xã hội được coi là phương tiện truyền thông phổ biến và có sức lan tỏa nhanh, rộng khắp nhất hiện nay.

Riêng ở Việt Nam, số lượng người sử dụng mạng xã hội nhiều nhất nằm trong khoảng từ 18 đến 34 tuổi, tức trong khoảng độ tuổi là đoàn viên, thanh niên.

Do đó, Ban Thường vụ Thành đoàn Hà Nội xác định việc tuyên truyền qua mạng xã hội là trọng tâm hàng đầu trong tác tuyên truyền của Đoàn Thành thành niên nhằm lan tỏa, định hướng thông tin trong giới trẻ cũng như kịp thời nắm bắt tình hình, tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, thanh niên.

Trong thời gian qua, việc thông qua các kênh mạng xã hội, Thành đoàn Hà Nội cũng đề ra những phương án tuyên truyền và cách thức tiếp cận đến đoàn viên, thanh niên.

Thứ nhất, tuyên truyền trực tiếp bằng việc thường xuyên đăng tải tin tức, các bài viết mang tính định hướng đến giới trẻ thông qua các kênh thông tin chính thức của Thành đoàn Hà Nội, hệ thống fanpage, Facebook đoàn cơ sở, Facebook cá nhân của đội ngũ cán bộ Đoàn, Hội, Đội để lan tỏa những tin tốt, câu chuyện đẹp, từ đó hạn chế các thông tin xấu, tiêu cực, tin giả trên không gian mạng; góp phần đấu tranh phòng, chống các quan điểm sai trái, thù địch trên các trang thông tin điện tử, mạng xã hội.

Thứ hai, Thành đoàn Hà Nội đề nghị các đồng chí cán bộ Đoàn, Hội, Đội các cấp sử dụng mạng xã hội dành ít nhất 40% nội dung để chia sẻ về các hoạt động của tổ chức Đoàn, về nghị quyết, chính sách của Đảng, Nhà nước và Thành phố, chia sẻ những giá trị truyền thống tốt đẹp đến đông đảo đoàn viên, thanh niên.

Bên cạnh đó, cách thức truyền thông của Thành đoàn Hà Nội cũng thường xuyên đổi mới về hình thức để có thể tiếp cận sâu rộng và gần gũi hơn với thanh niên Thủ đô.

Ngoài việc luôn nắm bắt, đưa những thông tin thời sự về đời sống xã hội phù hợp với việc định hướng lối sống, tư tưởng cho thế hệ trẻ, các fanpage của Thành đoàn Hà Nội cũng thường xuyên thiết kế và giới thiệu các ấn phẩm, bộ công cụ tuyên truyền như: infographic, video đồ họa… để tăng tính tương tác và tiếp cận công chúng.

Ngoài hình thức trực tiếp trên, riêng trên mạng xã hội, nhằm kịp thời nắm bắt và định hướng thông tin đến đoàn viên, thanh niên Thủ đô, Thành đoàn Hà Nội cũng thành lập Đội phản ứng nhanh, đấu tranh trên không gian mạng.

Đây là đội ngũ có nhiệm vụ nhanh chóng nắm bắt tình hình dư luận và đấu tranh phản bác lại những luận điệu sai trái trên mạng xã hội; đồng thời cũng thành lập những fanpage “vệ tinh” phục vụ riêng cho vấn đề đấu tranh trên không gian mạng.

Bên cạnh đó, những fanpage này cũng là nơi để Thành đoàn Hà Nội đo lường mức độ tiếp cận của thế hệ trẻ với các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước và Thành phố cũng như với tổ chức Đoàn. Bên cạnh đó,

Đội phản ứng nhanh trên không gian mạng và các fanpage “vệ tinh” cũng thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền gián tiếp cho tổ chức Đoàn Thanh niên Thành phố với những nhóm đối tượng khác nhau, không chỉ nằm riêng ở đoàn viên, thanh niên.

Cần đấu tranh với nội dung độc hại trên mạng, nắn chỉnh những giá trị lệch chuẩn - 2

Tổ chức Đoàn, Hội, Đội đang tích cực đấu tranh với nội dung xấu, độc trên mạng xã hội và nắn chỉnh những giá trị lệch chuẩn trong giới trẻ.

100% các đơn vị trực thuộc Thành đoàn Hà Nội xây dựng Facebook, fanpage tuyên truyền

Đoàn thanh niên thành phố đã có những cách thức nào để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của thanh niên qua mạng xã hội?

Hiện nay, trên mạng xã hội, Thành đoàn Hà Nội dùng nhiều kênh để có thể nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, thanh niên Thủ đô.

Thứ nhất, thông qua các kênh fanpage chính thức của Đoàn Thanh niên Thành phố, Hội Sinh viên Việt Nam, Hội LHTN Việt Nam, Đội TNTP Hồ Chí Minh… và hệ thống các kênh fanpage “vệ tinh”, hệ thống các hội, nhóm (group) trên Facebook được thành lập như Thanh niên Hà Nội, Camera 360 trẻ,…

Với 113 cơ sở Đoàn trực thuộc, Thành đoàn Hà Nội đã chỉ đạo 100% các đơn vị phải xây dựng Facebook, fanpage. Hằng ngày, các kênh thông tin này được hoạt động thường xuyên, đăng tải thông tin đều đặn để tiếp cận được với đoàn viên, thanh niên, cũng như giải đáp những thắc mắc của đoàn viên, thanh niên có kiến nghị thông qua hòm thư.

Nội dung đăng tải trên hệ thống các kênh thông tin này, sẽ có những bài viết mang tính thông tin hỏi đáp, lấy ý kiến của đoàn viên, thanh niên. Đội ngũ quản trị fanpage cũng có trách nhiệm thường xuyên rà soát, kiểm tra, tìm hiểu đời sống đoàn viên, thanh niên Thủ đô thông qua việc xem các bình luận trên bài viết, tham gia các nhóm thanh niên, nhóm của người trẻ trên mạng xã hội.

Bên cạnh đó, Thành đoàn Hà Nội còn duy trì hoạt “Câu lạc bộ 05” với đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên trẻ Thủ đô với sự tham gia của 150 thành viên là Phó Bí thư, trưởng ban, phó ban Thành đoàn và cán bộ đoàn chủ chốt các cơ sở Đoàn, Hội trực thuộc; Tổ nắm bắt dư luận xã hội cấp Thành phố và tại các quận, huyện, thị, các trường đại học, cao đẳng, học viện; Đội phản ứng nhanh đấu tranh trên mạng xã hội.

Những nhóm này có nhiệm vụ nhanh chóng phản ánh các thông tin, điểm nóng trong đời sống xã hội và kịp thời thông tin, định hướng tư tưởng cho đoàn viên, thanh niên, sinh viên.

Hệ thống Facebook của đội ngũ cán bộ Đoàn, Hội, Đội cũng là kênh thông tin quan trọng và dễ dàng nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, thanh niên.

Do đó, đây cũng là kênh giúp ích cho Đoàn Thanh niên Thành phố trong việc nắm bắt tình hình dư luận xã hội cũng như lan tỏa các hoạt động của tổ chức Đoàn, các nghị quyết, chính sách của Đảng, Nhà nước và Thành phố; chia sẻ những giá trị truyền thống tốt đẹp đến đông đảo đoàn viên, thanh niên, như vậy sẽ tạo ra dư luận xã hội tích cực và có tính lan tỏa cao.

Nếu đoàn viên, thanh niên phát hiện ra những nội dung xấu, độc trên mạng xã hội thì có thể báo cáo với Đoàn thanh niên hay tổ chức nào để xử lý, thưa anh? Có những phương thức nào để bạn trẻ liên hệ với Thành đoàn qua mạng xã hội?

Hiện nay, Thành đoàn Hà Nội lập nhiều kênh thông tin khác nhau để tiếp cận đến đoàn viên, thanh niên. Các bạn đoàn viên, thanh niên Thủ đô đều có thể gửi tâm tư, nguyện vọng, ý kiến phản hồi về kênh fanpage chính là “Thành đoàn Hà Nội” và các kênh thông tin riêng của tổ chức Hội, Đội cấp Thành phố như fanpage Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố Hà Nội, Hội đồng đội Thành phố,…

Ngoài ra, Thành đoàn Hà Nội còn thành lập hai nhóm công khai “Camera 360 trẻ” và “Thanh niên Hà Nội” để tập hợp, đoàn kết đoàn viên, thanh niên Thủ đô, cũng như là nơi để các bạn phản ánh tâm tư, nguyện vọng.

Ngoài hệ thống kênh thông tin của Đoàn Thanh niên Thành phố, đoàn viên, thanh niên có thể phản ánh ý kiến thông qua hệ thống các fanpage, Facebook cơ sở hoặc phản ánh trực tiếp đến đội ngũ cán bộ Đoàn Thành phố và tại địa phương, cơ sở.

Mục tiêu tuyên truyền trên mạng xã hội của Thành đoàn Hà Nội là gì?

Việc sử dụng mạng xã hội là một trong những kênh tuyên truyền chính được Ban Thường vụ Thành đoàn Hà Nội thực hiện nhằm mục đích lan tỏa những thông tin chính thống, thông tin mang tính định hướng về chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, Thành phố đến đời sống xã hội và đến với cán bộ, đoàn viên, thanh niên Thủ đô; lan tỏa những hành động đẹp, những tấm gương tiêu biểu, điển hình trong xã hội…

Đồng thời tạo động lực và truyền cảm hứng tích cực đến đông đảo đoàn viên, thanh thiếu nhi Thành phố và toàn xã hội về các giá trị tốt đẹp, sống có lý tưởng cách mạng, bản lĩnh vững vàng, có hoài bão và khát vọng vươn lên, sống có ích, có trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội.

Bên cạnh đó, đây là kênh thông tin hữu hiệu giúp Đoàn Thanh niên Thành phố làm tốt công tác nắm bắt và định hướng dư luận xã hội trong đoàn viên, thanh niên.

Qua đây, Thành đoàn Hà Nội sẽ nhanh chóng, kịp thời nắm bắt chính xác tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng, dư luận xã hội trong đoàn viên, thanh niên về các vấn đề, hiện tượng, sự kiện có tính thời sự, được nhiều người quan tâm.

Đặc biệt trong bối cảnh, các thế lực thù địch đang ra sức chống phá Đảng, Nhà nước bằng những âm mưu, thủ đoạn ngày càng tinh vi và xảo quyệt, đối tượng chính dễ bị lôi kéo và nhắm vào chính là thế hệ trẻ, do đó, công tác định hướng tư tưởng và nắm bắt kịp thời thông tin của đoàn viên, thanh niên là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu.

Ngoài ra, thông qua các kênh thông tin khác nhau; các diễn đàn của sinh viên các trường đại học, học viện, cao đẳng trên mạng xã hội như: Facebook, Zalo, Instagram… giúp người cán bộ Đoàn hình dung và nắm bắt kịp thời, trung thực và đầy đủ những nét cơ bản nhất của đời sống xã hội... từ đó, nhanh chóng tham mưu và đóng góp ý kiến phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, của Thành ủy, công tác điều hành của Ủy ban nhân dân Thành phố.

Cảm ơn anh đã chia sẻ!

Mai Châm

MỚI NHẤT
Cặp đôi Đại sứ ĐH Quốc gia Hà Nội bật khóc phút đăng quang
Cặp đôi Đại sứ ĐH Quốc gia Hà Nội bật khóc phút đăng quang

(Dân trí) - Trải qua nhiều vòng thi đầy cam go, tối 11/5/2019, Chung kết Cuộc thi học sinh, sinh viên thanh lịch Đại học Quốc gia - Miss & Mr VNU đã diễn ra với sự góp mặt của 24 gương mặt xuất sắc nhất. Ngôi vị Hoa khôi và Nam vương đã thuộc về 2 thí sinh: Lê Thị Ngọc Ánh (ĐH Ngoại ngữ) và Vũ Trọng Lâm Trường (ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn).

Chủ nhật, 12/05/2019 - 06:55

Từng trầm cảm muốn nhảy lầu, mẹ một con "trở lại" đẹp ngỡ ngàng
Từng trầm cảm muốn nhảy lầu, mẹ một con "trở lại" đẹp ngỡ ngàng

(Dân trí) - Với những hình ảnh, thông điệp đầy sức sống kêu gọi mọi người luyện tập thể thao, giữ gìn sức khỏe nhan sắc, ít ai biết bà mẹ một con trẻ trung này từng bị trầm cảm, nhiều lần có ý định tự vẫn.

Thứ bảy, 11/05/2019 - 02:30

"Cô gái vàng trong làng lột xác" khiến dân mạng trầm trồ
"Cô gái vàng trong làng lột xác" khiến dân mạng trầm trồ

Vòng eo con kiến cộng với vòng một và vòng ba bốc lửa giúp Kiều Diễm có vóc dáng đẹp như tượng tạc.

Thứ bảy, 11/05/2019 - 12:00

Yêu thầm người yêu của bạn thân, tôi không ngờ lại có ngày được cưới em
Yêu thầm người yêu của bạn thân, tôi không ngờ lại có ngày được cưới em

Tôi đã cưới bạn thân của người yêu, dù biết rằng cô ấy không còn trong trắng, nhưng với tôi chuyện đó không quan trọng.

Thứ bảy, 11/05/2019 - 10:22

Cô gái Đồng Nai mang theo tiêu chí “3G” đến tìm bạn trai tại show hẹn hò
Cô gái Đồng Nai mang theo tiêu chí “3G” đến tìm bạn trai tại show hẹn hò

(Dân trí) - Trong khi anh chàng Trung úy Trung Khánh tỏ ra lạnh lùng và luôn miệng xưng “tôi” thì nửa kia được mai mối với anh lại thoải mái, dù tình trường cũng không mấy dày dặn. Cô nàng mang theo tiêu chí “3G”: Già - Giàu - Giỏi mong tìm được bạn trai như ý tại chương trình.

Thứ bảy, 11/05/2019 - 09:45

Sao nhí “Đội đặc nhiệm nhà C21” than trời vì bỗng dưng vướng nghi án clip nóng
Sao nhí “Đội đặc nhiệm nhà C21” than trời vì bỗng dưng vướng nghi án clip nóng

(Dân trí) - Vì vô tình giống với một người đàn ông trong clip nóng đang bị phát tán trên mạng xã hội, phi công Hà Duy - người từng vào vai thành viên nhí trong “Đội đặc nhiệm nhà C21” - gặp phải không ít phiền phức, ảnh hưởng tới công việc và đời sống riêng.

Thứ bảy, 11/05/2019 - 07:33

Tính năng Yêu thầm của Facebook khiến những kẻ "yêu chẳng dám nói" mừng rỡ
Tính năng Yêu thầm của Facebook khiến những kẻ "yêu chẳng dám nói" mừng rỡ

(Dân trí) - Tính năng Yêu thầm là một tính năng tích hợp trong số các tính năng Hẹn hò mới được Facebook tung ra. Nhờ tính năng này, những người có tình cảm với nhau nhưng chẳng dám nói đã đến được với nhau theo một cách đầy bất ngờ.

Thứ sáu, 10/05/2019 - 01:55

Học sinh lớp 11 chuyển thể "Người lái đò sông Đà" thành game 3D sống động
Học sinh lớp 11 chuyển thể "Người lái đò sông Đà" thành game 3D sống động

(Dân trí) - Ngay cả những học sinh vốn không đam mê môn Văn cũng bị hấp dẫn bởi sự mới lạ, hấp dẫn của phương thức giảng dạy môn Văn bằng những mô hình 3D sống động này.

Thứ sáu, 10/05/2019 - 11:07

Ôm bụng bầu đến tìm người yêu cũ, tôi khóc nghẹn quay về khi thấy cảnh ấy
Ôm bụng bầu đến tìm người yêu cũ, tôi khóc nghẹn quay về khi thấy cảnh ấy

Nếu còn bên nhau, giây phút biết mình có bầu chắc hẳn sẽ rất hạnh phúc, nhưng giờ đây tôi chỉ biết lặng lẽ một mình đối diện với sự thật.

Thứ sáu, 10/05/2019 - 09:30

Hi hữu "Ai là triệu phú" gọi nhầm số điện thoại hỗ trợ người chơi
Hi hữu "Ai là triệu phú" gọi nhầm số điện thoại hỗ trợ người chơi

(Dân trí) - Suốt 15 năm diễn ra chương trình, đây là lần đầu tiên "Ai là triệu phú" xuất hiện sự cố gọi nhầm số điện thoại người thân của người chơi.

Thứ sáu, 10/05/2019 - 07:21

“Nàng thơ” xứ Thanh đẹp dịu dàng như hoa như sương
“Nàng thơ” xứ Thanh đẹp dịu dàng như hoa như sương

(Dân trí) - Nguyễn Thắm với vẻ ngoài dịu dàng, nhẹ nhàng như hoa như sương khiến cho người ta chỉ muốn chở che. Thế nhưng đằng sau đó lại là một cô gái đầy bản lĩnh, luôn vượt qua thử thách cuộc sống để hoàn thiện bản thân.

Thứ sáu, 10/05/2019 - 07:00

Tình huynh đệ "nát bươm" vì "không uống là khinh"
Tình huynh đệ "nát bươm" vì "không uống là khinh"

(Dân trí) - Nể nhau mới uống, uống vì tấm chân tình, tôn trọng mới mời, không uống là khinh... ly bia chén rượu được tâng bốc bởi nể nhau, trọng nhau giữa cánh đàn ông. Và nhiều mối quan hệ cũng "nát bươm" thậm chí tương tàn vì bia rượu.

Thứ năm, 09/05/2019 - 02:57

ĐÁNG QUAN TÂM
Hiểu "tất tần tật" về Hà Trúc - blogger truyền cảm hứng du lịch hot nhất hiện nay
Hiểu "tất tần tật" về Hà Trúc - blogger truyền cảm hứng du lịch hot nhất hiện nay

(Dân trí) - Lê Hà Trúc đang là cái tên nổi đình nổi đám trong giới đam mê du lịch Việt Nam. Cô như một cánh chim bay không biết mỏi, giỏi khám phá và sở hữu những bức ảnh đẹp như tạp chí. Bao nhiêu bạn trẻ mơ ước được sống với đam mê du lịch như Trúc nhưng cần biết rằng khi du lịch đã trở thành công việc thì khác với bạn tự bỏ tiền túi. Hãy lắng nghe câu chuyện của Hà Trúc để hiểu thêm.

Thứ năm, 09/05/2019 - 10:25

Nữ sinh khoa Du lịch trở thành hoa khôi ĐH Tài chính - Marketing 2019
Nữ sinh khoa Du lịch trở thành hoa khôi ĐH Tài chính - Marketing 2019

(Dân trí) - Vượt qua 200 thí sinh, Nguyễn Thị Phương Uyên, sinh viên năm ba, Khoa Du lịch đã đăng quang Hoa khôi Nét đẹp nữ sinh trường ĐH Tài chính – Marketing. Ngoài vẻ đẹp thuần khiết, nữ sinh này còn luôn đạt kết quả học tập thuộc top xuất sắc nhất của khoa.

Thứ năm, 09/05/2019 - 08:18

Hơn 7.000 thanh niên tình nguyện phục vụ Đại lễ Vesak 2019
Hơn 7.000 thanh niên tình nguyện phục vụ Đại lễ Vesak 2019

(Dân trí) - Tại Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc Vesak 2019, được tổ chức tại chùa Tam Chúc, thị trấn Ba Sao, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam, sẽ có 7.200 Đoàn viên, thanh niên ưu tú, nhiệt huyết, năng động tham gia công tác phục vụ Đại lễ.

Thứ năm, 09/05/2019 - 05:33

“Hot girl ngủ gật” quyết chuyển mình thành ca sĩ như Chi Pu
“Hot girl ngủ gật” quyết chuyển mình thành ca sĩ như Chi Pu

(Dân trí) - Theo đuổi hình tượng quyến rũ, gợi cảm, Thủy Tiên đang ngày càng nhận được sự quan tâm của mọi người. Mới đây “hot girl ngủ gật” đã quyết định lấy nghệ danh Nhã Tiên để chuẩn bị cho ra mắt sản phẩm đầu tay, với vai trò mới là một ca sĩ.

Thứ tư, 08/05/2019 - 03:00

Cả cơ quan Huyện đoàn chỉ có 2 Phó Bí thư, không "thủ lĩnh" hay nhân viên!
Cả cơ quan Huyện đoàn chỉ có 2 Phó Bí thư, không "thủ lĩnh" hay nhân viên!

(Dân trí) - Cả Huyện đoàn chỉ còn 2 biên chế, thì cả 2 đều đang giữ chức vụ Phó Bí thư, nghĩa là chỉ toàn “lãnh đạo” mà không có nhân viên. Câu chuyện xảy ra tại Huyện đoàn Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh.

Thứ tư, 08/05/2019 - 01:30

Nguy hiểm khi giới trẻ coi nội dung xấu, độc trên mạng xã hội là bình thường
Nguy hiểm khi giới trẻ coi nội dung xấu, độc trên mạng xã hội là bình thường

(Dân trí) - Trước thực trạng thông tin xấu, độc hại trên mạng xã hội ảnh hưởng tới sự phát triển của người trẻ Việt Nam, đặc biệt là sự xuất hiện của những nội dung liên quan tới ma tuý và khiêu dâm, bà Nguyễn Phương Linh - Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý phát triển bền vững/Trung tâm Nghiên cứu quản lý và phát triển bền vững đưa ra nhận xét và lí giải theo góc độ chuyên gia.

Thứ tư, 08/05/2019 - 12:00

4 cô gái đẹp Trung Quốc thu tiền tỷ bằng cách không ngờ này
4 cô gái đẹp Trung Quốc thu tiền tỷ bằng cách không ngờ này

(Dân Việt) - Sở hữu gương mặt xinh đẹp cùng tài năng đỉnh cao, những "thần tiên tỉ tỉ" trong giới beauty blogger Trung Quốc đang dần lấn át các đồng nghiệp xứ Hàn, là làn gió mới cho ngành công nghiệp làm đẹp châu Á.

Thứ tư, 08/05/2019 - 10:00

Cô gái Bình Dương “tán đổ” chàng giám đốc rụt rè tại show hẹn hò
Cô gái Bình Dương “tán đổ” chàng giám đốc rụt rè tại show hẹn hò

(Dân trí) - Sự xuất hiện của chàng giám đốc Khoa Nguyên và cô nàng “tăng động” Nam Phương đã mang lại rất nhiều tiếng cười cho khán giả. Tại buổi hẹn hò, phái nữ hoàn toàn chiếm ưu thế khi liên tục tấn công đàng trai khiến nhiều người tin rằng, thời đại “cọc đi tìm trâu” đã lên ngôi.

Thứ tư, 08/05/2019 - 08:00

Các bạn trẻ thắp nến tri ân Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Các bạn trẻ thắp nến tri ân Đại tướng Võ Nguyên Giáp

(Dân trí) - Tối ngày 7/5, nhân ngày kỷ niệm 65 năm chiến thắng Điện Biên lịch sử, nhiều bạn trẻ Thủ đô đã đốt nến, kính cẩn dâng hương tưởng nhớ Đại tướng Võ Nguyên Giáp và các anh hùng đã hy sinh cho chiến thắng vĩ đại Điện Biên Phủ 1954 tại số nhà 30 Hoàng Diệu (Ba Đình, Hà Nội).

Thứ tư, 08/05/2019 - 07:30

Tranh cãi kịch liệt về bộ ảnh "Những đứa trẻ mang bầu"
Tranh cãi kịch liệt về bộ ảnh "Những đứa trẻ mang bầu"

(Dân trí) - Bộ ảnh "Những đứa trẻ mang bầu" - một dự án thúc đẩy nhận thức và kêu gọi cộng đồng lên tiếng về phòng chống xâm hại tình dục trẻ em đang được chia sẻ chóng mặt trên mạng xã hội - đang nhận được những ý kiến trái chiều.

Thứ tư, 08/05/2019 - 06:00

9x hóa “soái ca sáu múi” khi trút bỏ 20kg cân nặng trong 8 tháng
9x hóa “soái ca sáu múi” khi trút bỏ 20kg cân nặng trong 8 tháng

(Dân trí) - Màn “lột xác” ngoạn mục của Anh Tuấn khiến nhiều người ngưỡng mộ. Từ một chàng trai bụng bia, chỉ sau khoảng thời gian chăm chỉ tập luyện và có chế độ ăn khoa học, Tuấn nhanh chóng có được thân hình sáu múi săn chắc, nhiều người mơ ước.

Thứ ba, 07/05/2019 - 03:41

27 tuổi, tôi từng hẹn hò nhiều lần, nhưng vẫn chưa có tình đầu
27 tuổi, tôi từng hẹn hò nhiều lần, nhưng vẫn chưa có tình đầu

Tôi đã từng rất tự tin, tin rằng một ngày nào đó mình sẽ tìm được người phù hợp, nhưng càng ngày càng thấy khó tìm tình yêu đích thực

Thứ ba, 07/05/2019 - 01:19