Tên sản phẩm: VOCAB – Ứng dụng học từ vựng siêu đẳng

Lĩnh vực dự thi: Giải thưởng ứng dụng công nghệ trên thiết bị di động

Mô tả sản phẩm: Ứng dụng Vocab giúp người học ngoại ngữ có sức mạnh ghi nhớ 1000 từ vựng chỉ trong vòng 30 ngày bwanfg cách sử dụng Vocab 30 phút mỗi ngày và áp dụng phương pháp học A.I.R. Danh sách chức năng của Vocab:

  • Học
  • Quản lý khóa học
  • Lịch sử học tập
  • Thành tích
  • Cài đặt

Nhóm tác giả:

Thành viên thứ nhất: Bùi Thành Công

Thành viên thứ hai: Hoàng Văn Thỏa

Thành viên thứ ba: Nguyễn Duy Hà

Thành viên thứ tư: Đỗ Đức Minh

Thành viên thứ năm: Bùi Thị Ngọc

Thành viên thứ sáu: Trần Thị Huyền

Thành viên thứ bảy: Phan Ngọc Tấn

Thành viên thứ tám: Đoàn Thị Thúy Ngân

 

 

 

Tin liên quan
ĐANG ĐƯỢC QUAN TÂM