Thứ bảy, 20/08/2016 - 15:42

Giám sát các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm trong khu dân cư

Dân trí

UBND TP Đà Nẵng vừa có văn bản chỉ đạo UBND các quận, huyện tăng cường kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật về môi trường đối với các cơ sở sản xuất phát sinh mùi hôi, tiếng ồn, khí thải... làm ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân khu vực.

Đồng thời, rà soát tổng thể tình hình hoạt động sản xuất và yêu cầu tất cả các cơ sở nêu trên phải lập hồ sơ môi trường trình cơ quan có thẩm quyền xác nhận, phê duyệt theo quy định.

Trung tâm chế biến gia súc, gia cầm Đà Nẵng từng bị xử phạt vì gây ô nhiễm môi trường
Trung tâm chế biến gia súc, gia cầm Đà Nẵng từng bị xử phạt vì gây ô nhiễm môi trường

Trường hợp vượt thẩm quyền, yêu cầu báo cáo UBND thành phố thông qua cơ quan đầu mối là Sở Tài nguyên và Môi trường để Sở này tổng hợp, báo cáo, đề xuất UBND thành phố biện pháp xử lý trong tháng 8/2016.

UBND TP Đà Nẵng cũng giao nhiệm vụ cho Ban quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Đà Nẵng chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng và UBND quận Cẩm Lệ sớm triển khai các thủ tục liên quan đến quy hoạch khu công nghiệp phía Tây KCN Hòa Cầm, trong đó có khoảng 40 ha để quy hoạch bố trí các cơ sở di dời, cơ sở nhỏ lẻ trên địa bàn; báo cáo UBND thành phố.

Khánh Hồng