Thứ bảy, 04/07/2020 - 14:34

TT DVVL Thanh Hoá kết nối thành công việc làm cho hơn 2.000 người

Dân trí

Trong 6 tháng đầu năm 2020, Trung tâm dịch vụ việc làm Thanh Hóa đã kết nối thành công việc làm cho hơn 2.000 người. Mục tiêu 6 tháng cuối năm, kết nối việc làm thành công cho hơn 4.000 người.

Trong 6 tháng đầu năm 2020, Trung tâm dịch vụ việc làm Thanh Hóa (gọi tắt là Trung tâm) đã cung ứng thông tin thị trường lao động cho 44.500 lượt người (tăng 10,14% so với cùng kỳ năm 2019).

Thu thập thông tin về nhu cầu lao động tại các doanh nghiệp. Cụ thể, có 980 doanh nghiệp cập nhật, khảo sát tình hình biến động lao động và nhu cầu tuyển dụng lao động; số lượng lao động các doanh nghiệp cần tuyển dụng là 19.002 người.

TT DVVL Thanh Hoá kết nối thành công việc làm cho hơn 2.000 người - 1
Trong 6 tháng đầu năm, Trung tâm dịch vụ việc làm Thanh Hóa đã tư vấn việc làm, chế độ chính sách liên quan đến lao động - việc làm, hoạt động xuất khẩu lao động cho 35.472 lượt người.

Trong đó, số lao động làm việc trong tỉnh là 10.152 người, 6.150 lao động làm việc ngoài tỉnh, 2.700 lao động làm việc ngoài nước.

Bên cạnh đó, Trung tâm đã tiến hành khảo sát, phân tích, đánh giá 250 người lao động mất việc làm sau khi hưởng trợ cấp thất nghiệp để tạo điều kiện tái hòa nhập thị trường lao động.

Trong 6 tháng đầu năm, Trung tâm đã tư vấn việc làm, chế độ chính sách liên quan đến lao động - việc làm, hoạt động xuất khẩu lao động cho 35.472 lượt người.

Trung tâm đã kết nối thành công lao động làm việc trong nước, xuất khẩu lao động, học nghề cho 2.057 người. Trong đó, kết nối qua sàn GDVL là 927 lượt người, kết nối qua website và các kênh thông tin của đơn vị là 503 lượt người.

Đồng thời, Trung tâm còn tư vấn cho 1.755 lượt người lao động về thị trường xuất khẩu lao động: Nhật Bản, Đài Loan, Malaysia, Belarus, Ả rập xê út, Dubai, Hàn Quốc...

TT DVVL Thanh Hoá kết nối thành công việc làm cho hơn 2.000 người - 2
Mục tiêu 6 tháng cuối năm, Trung tâm dịch vụ việc làm Thanh Hóa kết nối việc làm thành công lao động làm việc trong nước, xuất khẩu lao động, học nghề cho khoảng 4.050 người.

Mục tiêu trong 6 tháng cuối năm 2020, Trung tâm cung ứng thông tin thị trường lao động cho khoảng 45.000 lượt người. Số doanh nghiệp cập nhật, khảo sát tình hình biến động lao động và nhu cầu tuyển dụng mới người lao động là 1.150 doanh nghiệp.

Số lượng lao động các doanh nghiệp cần tuyển dụng là 39.000 người. Trong đó, lao động làm việc trong nước là 35.000 người; số lao động, du học sinh vừa học vừa làm tại nước ngoài là 4.000 người.

Mục tiêu kết nối việc làm thành công lao động làm việc trong nước, xuất khẩu lao động, học nghề cho khoảng 4.050 người; số lao động được tư vấn là 42.000 lượt người (bao gồm cả tư vấn cho lao động hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp).

Trong 6 tháng cuối năm, Trung tâm dự kiến tổ chức 29 phiên GDVL định kỳ và 7 phiên GDVL lưu động. Tổng số khoảng 520 lượt đơn vị tham gia; doanh nghiệp tuyển dụng lao động làm việc trong nước là 310 lượt doanh nghiệp; doanh nghiệp xuất khẩu lao động là 140 lượt doanh nghiệp; đơn vị tuyển sinh dạy nghề 70 lượt đơn vị.

Duy Tuyên