Chủ nhật, 23/08/2015 - 08:04

Thời gian đi học có được tính hưởng phụ cấp thâm niên?

Tháng 3/1982, ông Nguyễn Đại Vũ hoàn thành nghĩa vụ quân sự và đi học tại trường Trung học Sư phạm Bình Trị Thiên. Sau khi tốt nghiệp (tháng 9/1984), ông được giữ lại làm Phó Bí thư Đoàn trường và quản lý nề nếp học tập. Từ tháng 10/1987 đến tháng 10/1992, ông Vũ được cử đi học tại Đại học Sư phạm Huế.

Tốt nghiệp Đại học, ông Vũ giảng dạy tại trường THPT Hải Lăng, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị. Từ tháng 10/1993 đến nay, ông Vũ làm giáo viên trường THPT Tân Lâm, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị.

Ông Vũ hỏi, thời gian ông được cử đi học tại trường Đại học Sư phạm Huế có được tính vào thời gian hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo không?

Về vấn đề này, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị trả lời như sau:

Khoản 1 Điều 2 Thông tư liên tịch số 68/2011/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC-BLĐTBXH ngày 30/12/2011 quy định thời gian tính hưởng phụ cấp thâm niên được xác định bằng tổng các thời gian sau:

"a) Thời gian giảng dạy, giáo dục có đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc trong các cơ sở giáo dục công lập.

b) Thời gian giảng dạy, giáo dục có đóng BHXH bắt buộc trong các cơ sở giáo dục ngoài công lập (đối với nhà giáo đang giảng dạy, giáo dục trong các cơ sở giáo dục công lập mà trước đây đã giảng dạy, giáo dục ở các cơ sở giáo dục ngoài công lập).

c) Thời gian làm việc được tính hưởng phụ cấp thâm niên ở các ngành, nghề khác, gồm: Thời gian làm việc được xếp lương theo một trong các ngạch hoặc chức danh của các chuyên ngành hải quan, toà án, kiểm sát, kiểm toán, thanh tra, thi hành án dân sự, kiểm lâm, kiểm tra Đảng và thời gian làm việc được tính hưởng phụ cấp thâm niên trong quân đội, công an và cơ yếu (nếu có).

d) Thời gian đi nghĩa vụ quân sự theo luật định mà trước khi đi nghĩa vụ quân sự đang được tính hưởng phụ cấp thâm niên nghề.

đ) Thời gian quy định tại các điểm a, b khoản này không bao gồm thời gian quy định tại khoản 3 Điều 2 Nghị định số 54/2011/NĐ-CP".

Tại khoản 3 Điều 2 Nghị định 54/2011/NĐ-CP quy định thời gian không tính hưởng phụ cấp thâm niên:

"a) Thời gian tập sự, thử việc hoặc thời gian hợp đồng làm việc lần đầu.

b) Thời gian nghỉ việc riêng không hưởng lương liên tục từ 1 tháng trở lên.

c) Thời gian nghỉ ốm đau, thai sản vượt quá thời hạn theo quy định của pháp luật về BHXH.

d) Thời gian bị tạm đình chỉ công tác hoặc bị tạm giữ, tạm giam để phục vụ cho công tác điều tra, truy tố, xét xử".

Như vậy, quy định tại khoản 3 Điều 2 Nghị định 54/2011/NĐ-CP và hướng dẫn tại điểm đ, khoản 1, Điều 2 Thông tư liên tịch số 68/2011/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC-BLĐTBXH về thời gian không tính hưởng phụ cấp thâm niên, không có quy định đối với thời gian nhà giáo được cử đi học nâng cao trình độ.

Vì vậy, nhà giáo đang giảng dạy, giáo dục được cấp có thẩm quyền cử hoặc cho phép đi đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ, vẫn thuộc biên chế và hưởng lương tại nhà trường, trong thời gian đi học có thời gian đứng lớp, giảng dạy xen kẽ, sau khi hoàn thành khoá học tiếp tục làm công tác giảng dạy, giáo dục thì thời gian đi đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ được tính hưởng phụ cấp thâm niên.

Đối với trường hợp ông Nguyễn Đại Vũ, trong phản ánh có nêu sau khi tốt nghiệp tháng 8/1984, ông được giữ lại công tác tại trường Trung học Sư phạm Bình Trị Thiên (Phó Bí thư Đoàn trường và quản lý nề nếp học sinh), được hưởng lương bậc 1. Đến tháng 10/1987, được cử đi học Đại học Sư phạm Huế.

Tại Điều 1 Thông tư liên tịch số 68/2011/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC-BLĐTBXH quy định chi tiết về đối tượng và phạm vi áp dụng quy định tại Điều 1 Nghị định 54/2011/NĐ-CP như sau:

"1. Nhà giáo trong biên chế, đang giảng dạy, giáo dục trong các cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các trường, trung tâm, học viện thuộc cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội (sau đây gọi tắt là cơ sở giáo dục công lập) được nhà nước cấp kinh phí hoạt động (bao gồm nguồn thu từ ngân sách nhà nước cấp và các nguồn thu sự nghiệp theo quy định của pháp luật).

2. Nhà giáo trong biên chế đang làm nhiệm vụ giảng dạy, hướng dẫn thực hành tại các xưởng trường, trạm, trại, phòng thí nghiệm của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục đại học công lập.

3. Đối tượng quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này đã được chuyển, xếp lương theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Cụ thể:

a) Các đối tượng quy định tại khoản 1 Điều này phải được xếp vào các ngạch viên chức ngành giáo dục và đào tạo (các ngạch có 2 chữ số đầu của mã số ngạch là 15);

b) Các đối tượng quy định tại khoản 2 Điều này không nhất thiết phải xếp vào các ngạch viên chức thuộc ngành giáo dục và đào tạo như quy định tại điểm a khoản này".

Căn cứ vào Điều 1 nêu trên, thời gian ông Vũ được giữ lại công tác giáo dục tại trường Trung học Sư phạm Bình Trị Thiên, được hưởng lương bậc 1, nếu lương của ông được xếp vào ngạch viên chức giáo dục và đào tạo (các ngạch có 2 chữ số đầu của mã số ngạch là 15), bản thân ông là nhà giáo đang tham gia giảng dạy trước khi được cử đi học tập nâng cao trình độ thì thời gian ông được cử đi học được tính hưởng phụ cấp thâm niên.

Theo Chinhphu.vn