Ngừng đóng BHXH đã 10 tháng, rút một lần được không?

Tôi đã tham gia BHXH được 9 tháng tại công ty cũ và hiện tại không đóng BHXH đã 10 tháng. Vậy tôi rút tiền BHXH đấy có được không?

Khoản 1 Điều 55 Luật Bảo hiểm xã hội 2006 quy định:

Khoản 1 Điều 55 Luật Bảo hiểm xã hội 2006 quy định:

“1. Người lao động quy định tại các điểm a, b, c và e khoản 1 Điều 2 của Luật này được hưởng bảo hiểm xã hội một lần khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Đủ tuổi hưởng lương hưu theo quy định tại khoản 1 Điều 50 của Luật này mà chưa đủ hai mươi năm đóng bảo hiểm xã hội;

b) Suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên mà chưa đủ hai mươi năm đóng bảo hiểm xã hội;

c) Sau một năm nghỉ việc nếu không tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội và có yêu cầu nhận bảo hiểm xã hội một lần mà chưa đủ hai mươi năm đóng bảo hiểm xã hội;

d) Ra nước ngoài để định cư.”

Như vậy, bạn chỉ được yêu cầu nhận bảo hiểm xã hội một lần sau 01 năm nghỉ việc (12 tháng). Trường hợp bạn mới nghỉ việc được 10 tháng nên chưa đủ điều kiện để hưởng BHXH một lần.

Theo Vietnamnet.vn
Đang được quan tâm