Thứ bảy, 10/08/2019 - 23:08

Nâng cao năng suất lao động từ phát triển số hoá quản lý điều hành

Dân trí

Hội thảo số hóa quản lý điều hành và xây dựng trục liên thông văn bản điện tử vừa được Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp (Ủy ban) tổ chức tại Hà Nội. Mục tiêu nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động điều hành cũng như nâng cao hơn năng suất lao động trong bộ máy.

Phát biểu tại Hội thảo có bà Nguyễn Thị Phú Hà - Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xây dựng Chính phủ điện tử trong thời điểm hiện nay.

“Đây là một chủ trương lớn đã được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quan tâm, chỉ đạo quyết liệt. Nhận thức rõ yêu cầu này cũng như xu hướng phát triển của thời đại, trong thời gian qua, Ủy ban đặc biệt chú trọng đến công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành; triển khai các phân hệ ứng dụng phục vụ quản trị nội bộ và hoạt động nghiệp vụ…” - bà Nguyễn Thị Phú Hà cho biết. 

Đặc biệt, việc kết nối các phần mềm về Bộ chỉ số và Cổng Thông tin điện tử đã thể hiện rõ sự kết nối, tương tác giữa Ủy ban với doanh nghiệp và người dân, giữa Ủy ban với công chức, viên chức và người lao động, tuân thủ yêu cầu Kiến trúc Chính phủ điện tử 1.0.

Thảo luận tại Hội thảo, nhiều đại biểu đã chia sẻ những thông tin, trao đổi kinh nghiệm thực tế trong quá trình triển khai công tác chuyển đổi số trong quản lý hành chính.

Bên cạnh đó, nhiều chuyên gia cũng cho rằng công tác đào tạo nâng cao năng lực thực hiện của đội ngũ cán bộ, nhân viên ở các bộ phận trong các cơ quan, doanh nghiệp để hiểu đúng về liên thông văn bản điện tử hết sức quan trọng. 

Đồng quan điểm trên, bà Đỗ Thái Hà - Phó Cục trưởng Cục Kiểm soát thủ tục hành chính (Văn phòng Chính phủ) nhấn mạnh tầm vai trò của sự đồng hành của doanh nghiệp và Chính phủ trong quá trình số hóa quản lý hành chính và xây dựng Trục liên thông văn bản quốc gia.

Còn theo ông Tô Dũng Thái - Phó Tổng Giám đốc VNPT, trục liên thông văn bản quốc gia được kết nối, liên thông với Hệ thống quản lý văn bản và điều hành của các Bộ, ngành, địa phương qua Mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan Đảng, Nhà nước.

“Đây là công cụ hỗ trợ đắc lực cho quá trình đẩy mạnh phát triển Chính phủ điện tử của Việt Nam. Đẩy mạnh được hoạt động này cũng chính là nhằm nâng cao năng suất lao động của đội ngũ cán bộ, tối ưu hoạt động điều hành của các cơ quan Nhà nước…” - ông Tô Dũng Thái đánh giá.

 Hoàng Mạnh