Chủ nhật, 12/11/2017 - 07:19

Mức lương hưu tối đa không quá 75%

Tôi sinh năm 1959, tính đến tháng 6/2017 thì đã đóng BHXH vừa đủ 20 năm. Nay tôi muốn ngưng đóng BHXH và bảo lưu kết quả để đến khi đủ tuổi hưu sẽ lĩnh có được không và nếu được thì sẽ được bao nhiêu phần trăm? Người hỏi Đỗ Dũng - TP Hồ Chí Minh.

BHXH TP Hồ Chí Minh trả lời vấn đề này như sau:

Theo Luật BHXH hiện hành quy định nam khi đủ 60 tuổi có đủ 20 năm đóng BHXH trở lên, ông có thể bảo lưu sổ BHXH chờ đến khi đủ điều kiện về tuổi để hưởng lương hưu.

Từ ngày 1/1/2019 đi lao động nam nghỉ hưu 17 năm đầu tương ứng 45%; từ năm thứ 18 trở đi mỗi năm tăng thêm 2%; mức tối đa không quá 75%. Theo như quy định này trường hợp của ông đến năm 2019 đủ điều kiện để hưởng lương hưu có 20 năm đóng BHXH tỷ lệ để làm cơ sở tính lương hưu là 51%.

Theo Chinhphu.vn