1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Lao động Việt Nam được Hàn Quốc đánh giá cao

(Dân trí) - Sau hơn 3 năm triển khai chương trình Luật lao động của người lao động nước ngoài ở Hàn Quốc (EPS), người lao động Việt Nam được chủ sử dụng Hàn Quốc đánh giá rất cao ở sự chăm chỉ, cần mẫn và óc sáng tạo.

Số lao động Việt Nam được ký hợp đồng đang đứng đầu trong 10 nước cùng tham gia đưa lao động vào Hàn Quốc theo chương trình này.

 

Từ tháng 8/2004 tới 31/10/2007, Việt Nam đã gửi hồ sơ của trên 32 nghìn ứng viên lên mạng. Trong đó, hơn 29 nghìn lao động đã được chọn ký hợp đồng.

Hiện tại Hàn Quốc có gần 24 nghìn lao động Việt Nam đang làm việc, chiếm tỷ lệ hơn 27% tổng số lao động của 10 nước nhập cảnh vào Hàn Quốc.

Hiện nay, mỗi tháng có khoảng 1.000 lao động Việt Nam sang Hàn Quốc làm việc. Dự kiến trong thời gian tới, phía Việt Nam sẽ cố gắng đưa khoảng 11.000 - 12.000 lao động/năm sang đây.

Đặc biệt, theo chính sách mới do Bộ Lao động Hàn Quốc ban hành, từ ngày 1/6/2007 trở đi, các doanh nghiệp Hàn Quốc nếu có nhu cầu sẽ được tái tuyển dụng với lao động và tu nghiệp sinh nước ngoài. Do vậy người lao động sau khi kết thúc hợp đồng có thể sẽ được làm thêm thời gian tối đa như hợp đồng cũ. Đây là tín hiệu tốt làm giảm tỷ lệ lao động Việt Nam bỏ trốn khỏi hợp đồng tại Hàn Quốc.

Lan Hương