Lao động nước ngoài di chuyển nội bộ không phải đóng bảo hiểm

Công ty bà Trần Thị Oanh (Hải Dương) có một số lao động người nước ngoài thuộc diện di chuyển trong nội bộ tập đoàn sang làm việc và đã được cấp giấy phép lao động.

Tập đoàn yêu cầu công ty bà tự trả lương cho số lao động này và tham gia bảo hiểm cho họ. Công ty bà Oanh đã ký hợp đồng lao động 1 năm, chấm công và trả lương tại công ty, nộp BHXH, BHYT để những lao động nước ngoài nêu trên có thể sử dụng thẻ BHYT tại Việt Nam.

Bà Oanh hỏi, công ty bà đóng bảo hiểm cho lao động nước ngoài tại Việt Nam như vậy có đúng không?

Về vấn đề này, BHXH Việt Nam trả lời như sau:

Căn cứ quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 2 Nghị định số 143/2018/NĐ-CP ngày 15/10/2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật BHXH và Luật An toàn, vệ sinh lao động về BHXH bắt buộc đối với người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam và Khoản 1 Điều 3 Nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 3/2/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam, người lao động nước ngoài di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp là nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia và lao động kỹ thuật của một doanh nghiệp nước ngoài đã thành lập hiện diện thương mại trên lãnh thổ Việt Nam, di chuyển tạm thời trong nội bộ doanh nghiệp sang hiện diện thương mại trên lãnh thổ Việt Nam và đã được doanh nghiệp nước ngoài tuyển dụng trước đó ít nhất 12 tháng thì không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc.

Đề nghị bà Oanh đối chiếu quy định nêu trên để biết và thực hiện chính sách BHXH đối với người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam theo đúng quy định.

Bài liên quan
Đang được quan tâm