Thứ tư, 12/05/2021 - 17:13

TPHCM:

Hỗ trợ lao động thất nghiệp tham gia học nghề không quá 4,5 triệu đồng/khóa

Dân trí

TPHCM sẽ tiến hành hỗ trợ kinh phí học nghề đối với người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp, trong đó mức tối đa là 4,5 triệu đồng/người đối với khóa học kéo dài dưới 3 tháng.

Hỗ trợ lao động thất nghiệp tham gia học nghề không quá 4,5 triệu đồng/khóa - 1

Lao động thất nghiệp tham gia tìm việc tại TPHCM.

Sở LĐ-TB&XH TPHCM vừa có công văn hướng dẫn việc triển khai thực hiện Quyết định số 17/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về quy định mức hỗ trợ học nghề đối với người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp.

Theo đó, Sở sẽ áp dụng hỗ trợ 3 mức khác nhau đối với các học viên nghề tùy theo thời gian đào tạo.

Đối với người tham gia khóa đào tạo đến 3 tháng: Mức hỗ trợ tính theo mức thu học phí của cơ sở đào tạo nghề nghiệp và thời gian học thực tế nhưng không quá 4,5 triệu đồng/người/khóa.

Đối với người tham gia khóa đào tạo nghề trên 3 tháng: Mức hỗ trợ tính theo tháng, mức thu học phí và thời gian học nghề thực tế nhưng tối đa không quá 1,5 triệu đồng/người/khóa.

Trường hợp người lao động tham gia khóa đào tạo có những ngày lẻ không đủ tháng theo quy định thì sẽ được tính theo nguyên tắc: Từ 14 ngày trở xuống tính là 1/2 tháng và từ 15 ngày trở lên được tính là 1 tháng.

Đối tượng được hưởng gồm người lao động được hỗ trợ học nghề theo quy định tại Điều 55 Luật Việc làm; cơ sở giáo dục nghề nghiệp có tham gia đào tạo nghề nghiệp cho người lao động...

Quyết định trên sẽ có hiệu lực từ ngày 15/5/2021. Đối với lao động đã nộp hồ sơ đề nghị hỗ trợ học nghề trước ngày 15/5/2021 sẽ nhận mức hỗ trợ học nghề theo các quy định tại Quyết định số 17/2021/QĐ-TTg.

Xuân Hinh

Đáng quan tâm