Giáo viên đi làm ngày thứ 7, Chủ nhật được trả lương ít nhất bằng 200%

GD& Tôi là giáo viên THCS. Phòng GD&ĐT nhiều lần trưng tập tôi vào thứ 7 và Chủ nhật để chia sẻ kinh nghiệm chuyên môn cho các giáo viên khác trong huyện.

Giáo viên đi làm ngày thứ 7, Chủ nhật được trả lương ít nhất bằng 200% - 1

Vậy tôi có được hưởng chế độ làm thêm giờ hay không?– Ngô Thị Dung (ngodung***@gmail.com).

* Trả lời:

Theo Điều 97 Bộ luật Lao động quy định: Người lao động làm thêm giờ vào ngày nghỉ hằng tuần được trả lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc đang làm ít nhất bằng 200%.

Còn tại Điều 110 Bộ luật Lao động quy định: Mỗi tuần, người lao động được nghỉ ít nhất 24 giờ liên tục. Trong trường hợp đặc biệt do chu kỳ lao động không thể nghỉ hằng tuần, thì người sử dụng lao động có trách nhiệm bảo đảm cho người lao động được nghỉ tính bình quân 1 tháng ít nhất 4 ngày.

Người sử dụng lao động có quyền quyết định sắp xếp ngày nghỉ hằng tuần vào ngày Chủ nhật hoặc một ngày cố định khác trong tuần nhưng phải ghi vào nội quy lao động.

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp hợp của bạn đủ điều kiện để được trả lương làm thêm giờ theo quy định tại Điều 97 Bộ luật Lao động.

Tuy nhiên nếu bạn được đơn vị bố trí nghỉ bù trong tuần thì ngày nghỉ bù đó không phải trả lương và đơn vị phải bảo đảm cho bạn được nghỉ 1 tháng ít nhất 4 ngày.

Theo Báo Giáo dục thời đại

Bài liên quan
Giáo viên mầm non công tác trước năm 1995 được trợ cấp để hưởng lương hưu

Giáo viên mầm non công tác trước năm 1995 được trợ cấp để hưởng lương hưu

Tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội quyết định từ ngày 1/1/2016 thực hiện điều chỉnh tiền lương đối với người có mức lương hưu, trợ cấp mất sức lao động dưới 2.000.000 đồng/tháng và trợ cấp đối với giáo viên mầm non có thời gian công tác trước năm 1995 để hưởng lương hưu của các đối tượng này đạt mức lương cơ sở
Đang được quan tâm