1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Điều kiện được tính lương hưu theo diện quân nhân chuyển ngành

Ông Trần Hậu Thìn (Hà Nội) tham gia quân đội từ 9/1971 - 6/1986, là thượng úy, giáo viên Trường Sỹ quan Lục quân 1. Sau đó, ông chuyển ngành về học tiếp Trường Đại học Dược Hà Nội đến tháng 11/1986.

Từ tháng 12/1984 đến tháng 11/1992 (8 năm), ông làm giáo viên Trường Quản lý Nhà nước tỉnh Nghệ Tĩnh (nay là Nghệ An). Từ tháng 12/1992 đến tháng 8/2012 (19 năm 10 tháng), ông làm chuyên viên Tổng Công ty Xây dựng công trình Giao thông 4 (doanh nghiệp Nhà nước). Tổng thời gian đóng BHXH là 40 năm 11 tháng, trong đó có 12 năm 10 tháng tham gia quân đội.

Khi tính lương hưu của ông Thìn, BHXH tỉnh Nghệ An chỉ tính lương bình quân 5 năm cuối nhân 75%, không tính thêm phần thâm niên công tác trong quân đội  và ông đã hưởng lương hưu theo mức lương này từ tháng 9/2012, trong đó nhận tại phường Đội Cung, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An từ tháng 9/2012 đến tháng 12/2015 và nhận tại phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội (do chuyển khẩu ra Hà Nội) từ tháng 1/2016 đến tháng 10/2020.

Ông Thìn hỏi, ông có được truy trả cho hưởng khoản phụ cấp thâm niên lực lượng vũ trang hàng tháng theo quy định không? Nếu được truy trả thì truy trả như thế nào, do cơ quan nào giải quyết? Nếu không được truy trả hoặc không được cho hưởng từ tháng 11/2020 trở về sau thì đề nghị cho biết lý do, căn cứ pháp luật?

Về vấn đề này, BHXH Việt Nam trả lời như sau:

Theo thư ông trình bày thì từ tháng 6/1986 ông là thượng úy, giáo viên Trường Sĩ quan Lục quân 1 chuyển ngành, tháng 9/2012 đủ điều kiện hưởng chế độ hưu trí.

Như vậy, trường hợp của ông được tính lương hưu theo diện quân nhân chuyển ngành theo quy định tại Điều 11 Nghị định số 68/2007/NĐ-CP ngày 19/4/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHXH về BHXH bắt buộc đối với quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân, công an nhân dân.

Trường hợp của ông nếu tại thời điểm nghỉ hưu mà trên sổ BHXH của ông chưa xác định được việc chuyển ngành hay mức lương trước khi chuyển ngành thì BHXH tỉnh Nghệ An chưa có căn cứ để thực hiện tính lương hưu với ông theo quy định tại Nghị định số 68/2007/NĐ-CP nêu trên.

Để có căn cứ xem xét, giải quyết đề nghị ông cung cấp bản gốc quyết định chuyển ngành, các quyết định thăng quân hàm, quân nhân chuyên nghiệp có liên quan đến việc chuyển xếp lương để xác định mức lương trước khi chuyển ngành và đề nghị BHXH TP. Hà Nội xem xét, giải quyết. Trường hợp hồ sơ đủ căn cứ pháp lý thì BHXH TP. Hà Nội sẽ ra quyết định điều chỉnh lương hưu đối với ông. Thời điểm hưởng mức lương mới kể từ thời điểm ông nghỉ hưu.