Thứ hai, 04/04/2016 - 06:00

Đà Nẵng: Dùng ngân sách hỗ trợ đưa đón công nhân để thu hút đầu tư

Dân trí

Ngoài kinh phí của các nhà đầu tư, UBND TP Đà Nẵng vừa quyết định hỗ trợ một phần tiền từ ngân sách để Ban quản lý Khu Công nghệ cao Đà Nẵng tổ chức xe đưa đón công nhân làm việc thường xuyên tại Khu Công nghệ cao. Đây cũng là một hoạt động nhằm thu hứt sự đầu tư của các doanh nghiệp tới Đà Nẵng.

Được biết, nguồn ngân sách cho việc tổ chức xe đưa đón công nhân từ kinh phí của Công ty TNHH Tokyo Keiki Precsion Technology và Công ty TNHH Niwa Foundry (50% kinh phí) và kinh phí thành phố hỗ trợ 50%.


Để thu hút đầu tư, Đà Nẵng hỗ trợ đưa đón công nhân của các doanh nghiệp

Để thu hút đầu tư, Đà Nẵng hỗ trợ đưa đón công nhân của các doanh nghiệp

Về thời gian hỗ trợ, một nhà đầu tư sẽ đầu tư tối đa không quá 2 năm. Trong trường hợp tuyến xe buýt đến Khu công nghệ cao Đà Nẵng đi vào hoạt động, ngân sách thành phố sẽ chấm dứt hỗ trợ đối với nội dung này.
Theo quyết định của UBND TP Đà Nẵng: Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Đà Nẵng phối hợp các doanh nghiệp lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ vận chuyển theo quy định và tổng hợp, báo cáo Sở Tài chính để trình UBND thành phố bổ sung dự toán năm 2016 đối với phần kinh phí hỗ trợ năm 2016 và tổng hợp vào dự toán năm 2017 đối với phần kinh phí hỗ trợ năm 2017.
Đồng thời, Sở Giao thông vận tải thành phố rà soát nghiên cứu phương án và hình thức đầu tư tuyến xe buýt R14 (sử dụng dầu diezel) với tầng suất phù hợp với thời gian đưa đón công nhân, báo cáo UBND thành phố quyết định.

Khánh Hồng