1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Chấm dứt hợp đồng với viên chức 2 năm liên tiếp không hoàn thành nhiệm vụ

Viên chức trong ngành Giáo dục 2 năm liền bị đánh giá là không hoàn thành nhiệm vụ thì bị đuổi việc hay là luân chuyển công tác? – Trương Minh Tuấn (minhtuan***@gmail.com).

Chấm dứt hợp đồng với viên chức 2 năm liên tiếp không hoàn thành nhiệm vụ - 1

* Trả lời:

Tại Điều 13 Nghị định số: 27/2012/NĐ-CP ngày 6/4/2012 của Chính phủ “Quy định về xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức”, có nêu các trường hợp bị buộc thôi việc như sau:

- Bị phạt tù mà không được hưởng án treo hoặc bị Tòa án kết án về hành vi tham nhũng;

- Không tuân thủ quy trình, quy định chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp và quy tắc ứng xử trong khi thực hiện hoạt động nghề nghiệp gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng;

- Sử dụng giấy tờ không hợp pháp để được tuyển dụng vào đơn vị sự nghiệp công lập;

- Nghiện ma túy có xác nhận của cơ quan y tế có thẩm quyền;

- Tự ý nghỉ việc, tổng số từ 7 ngày làm việc trở lên trong một tháng hoặc từ 20 ngày làm việc trở lên trong một năm mà không có lý do chính đáng được tính trong tháng dương lịch; năm dương lịch;

- Vi phạm ở mức độ đặc biệt nghiêm trọng quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng, nhưng chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự; quy định của pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; kỷ luật lao động; phòng, chống tệ nạn xã hội và các quy định khác của pháp luật liên quan đến viên chức.

Còn tại Khoản 1 Điều 29 Luật Viên chức quy định: Đơn vị sự nghiệp công lập được đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc với viên chức trong các trường hợp sau:

- Viên chức có 2 năm liên tiếp bị phân loại đánh giá ở mức độ không hoàn thành nhiệm vụ;

- Viên chức bị buộc thôi việc theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 52 và khoản 1 Điều 57 của Luật này;

- Viên chức làm việc theo hợp đồng làm việc không xác định thời hạn bị ốm đau đã điều trị 12 tháng liên tục, viên chức làm việc theo hợp đồng làm việc xác định thời hạn bị ốm đau đã điều trị 6 tháng liên tục mà khả năng làm việc chưa hồi phục. Khi sức khỏe của viên chức bình phục thì được xem xét để ký kết tiếp hợp đồng làm việc;

- Do thiên tai, hỏa hoạn hoặc những lý do bất khả kháng khác theo quy định của Chính phủ làm cho đơn vị sự nghiệp công lập buộc phải thu hẹp quy mô, khiến vị trí việc làm mà viên chức đang đảm nhận không còn;

- Khi đơn vị sự nghiệp công lập chấm dứt hoạt động theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

Căn cứ vào các quy định nêu trên, nếu viên chức bị đánh giá là không hoàn thành nhiệm vụ 2 năm liên tiếp thì đơn vị sự nghiệp công lập được đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc với viên chức đó (cụ thể là Điểm a Khoản 1 Điều 29 Luật Viên chức).

Theo Giáo dục thời đại