Admicro tuyển dụng nhiều vị trí hấp dẫn

Admicro (http://admicro.vn/) thuộc công ty CP truyền thông Việt Nam - VCCorp, hiện là một trong những đơn vị hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực khai thác quảng cáo trên Internet. Chúng tôi cần tuyển nhân sự làm việc tại Khối Admicro - Tầng 20, tòa nhà Center Building, số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.


1. Strategist - Consumer

- Nơi làm việc: TP HN & TP HCM: 02
- Thời hạn nộp hồ sơ:31-03-2015

Mô tả công việc

-Lâp chiến lược cho các nhãn hàng với đối tượng là consumer (người tiêu dùng cuối cùng)

- Phân thích thị trường và lên chiến lược cùng các team khác.

- Nhận yêu cầu cho các chương trình chiến lược thuộc đúng nhóm đối tượng

- Nghiên cứu thị trường và thiết lập chiến lược

- Chia sẻ ngân sách theo yêu cầu

- Lập chiến lược chung và cùng creative lên ý tưởng cho chiến dịch

- Thực hiện chiến dịch với sự phối hợp của các phòng ban

- Báo cáo và nghiệm thu

Yêu cầu công việc

YÊU CẦU CHUNG

- Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Đại học trở lên ưu tiên ứng viên tốt nghiệp chuyên ngành Marketing.

- Kinh nghiệm: Tối thiểu 1 năm ở vị trí tương đương, ưu tiên các ứng viên đã từng làm tại Công ty về truyền thông, Quảng cáo có quy mô tương đối lớn và có kinh nghiệm vềConsumer products.

YÊU CẦU VỀ KỸ NĂNG CHUYÊN MÔN

- Khéo léo trong giao tiếp và xử lý công việc.

- Kỹ năng phân tích và tổng hợp tốt.

- Kỹ năng giải quyết vấn đề, quản lý thời gian

- Kỹ năng tin học văn phòng thành thạo: Word, Excel, Power Point, Internet …

- Ngoại ngữ: Tiếng Anh tốt

YÊU CẦU VỀ PHẨM CHẤT CÁ NHÂN

- Trung thực, trách nhiệm, cẩn thận, chu đáo và mẫn cán trong công việc

2. Strategist – Sale Activation

- Nơi làm việc: TPHN & TPHCM: 02
- Thời hạn nộp hồ sơ:31-03-2015

Mô Tả Công Việc

- Lập chiến lược cho các nhãn hàng với đối tượng là DIRECT SALE (cụ thể cho CLIENT qua chương trình MooMoo)

- Nhận yêu cầu và lên kế hoạch cho các chương trình thuộc MooMoo

- Chia sẽ và làm các yêu cầu ngân sách từ nhãn

- Lập chiến lược chung

- Quản lý và phối hợp với MooMoo thực hiện chương trình

- Báo cáo và quản lý số liệu bán hàng

Yêu Cầu Công Việc

YÊU CẦU CHUNG

- Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Đại học trở lên ưu tiên ứng viên tốt nghiệp chuyên ngành Marketing.

- Kinh nghiệm: Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương, ưu tiên các ứng viên đã từng làm tại Công ty về truyền thông, Quảng cáo có quy mô tương đối lớn và có kinh nghiệm vềActivation or sales team.

YÊU CẦU VỀ KỸ NĂNG CHUYÊN MÔN

- Khéo léo trong giao tiếp và xử lý công việc.

- Kỹ năng phân tích và tổng hợp tốt.

- Kỹ năng giải quyết vấn đề, quản lý thời gian

- Kỹ năng tin học văn phòng thành thạo: Word, Excel, Power Point, Internet.

- Ngoại ngữ: Tiếng Anh tốt

YÊU CẦU VỀ PHẨM CHẤT CÁ NHÂN

- Trung thực, trách nhiệm, cẩn thận, chu đáo và mẫn cán trong công việc

3. Strategist – Corporate

- Nơi làm việc: TPHN & TPHCM: 02
- Thời hạn nộp hồ sơ:31-03-2015

Mô tả công việc

- Lập chiến lược đối ngoại cho những khách hàng dạng "tập đoàn" cụ thể về việc đẩy mạnh sự hiểu biết của công đồng về tầm nhình, sứ mệnh, các điểm mạnh của tập đoàn. Corporate strategist này sẽ chuyên về corporate governance, giỏi tiếng anh về viết, và có mối quan hệ với các báo chí nước ngoài

- Nhận yêu cầu và tư vấn cho KH về nhu cầu làm corporate PR

- Nghiên cứu thị trường ngoài nươc để thiết lập đối tượng mục tiêu theo từng tập đoàn

- Chia ngân sách theo yêu cầu của các bên

- Lập chiến lược và làm việc với đối tác nước ngoài confirm chiến lược

- Quản lý và phối hợp với team phía ngoài để chạy chương trình.

- Báo cáo và nghiệm thu

Yêu cầu công việc

YÊU CẦU CHUNG

- Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Đại học trở lên ưu tiên ứng viên tốt nghiệp chuyên ngành Marketing.

- Kinh nghiệm: Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương, ưu tiên các ứng viên đã từng làm tại Công ty về truyền thông, Quảng cáo có quy mô tương đối lớn và có kinh nghiệm vềInternational public relations, PR - Writing

YÊU CẦU VỀ KỸ NĂNG CHUYÊN MÔN

- Khéo léo trong giao tiếp và xử lý công việc.

- Kỹ năng phân tích và tổng hợp tốt.

- Kỹ năng giải quyết vấn đề, quản lý thời gian

- Kỹ năng tin học văn phòng thành thạo: Word, Excel, Power Point, Internet …

- Ngoại ngữ: Tiếng Anh tốt

YÊU CẦU VỀ PHẨM CHẤT CÁ NHÂN

- Trung thực, trách nhiệm, cẩn thận, chu đáo và mẫn cán trong công việc

4. Strategist – Internal Marketing

- Nơi làm việc: TPHN & TPHCM: 02
- Thời hạn nộp hồ sơ:31-03-2015

Mô tả công việc

- Lập chiến lược đối nội cho các tập đoàn giúp nội bộ khách hàng hiểu được tầm nhình, sứ mệnh, và các điểm mạnh của tập đoàn.

- Nhận yêu cầu và tư vấn cho KH về nhu cầu làm chiến lược đối nội

- Nghiên cứu các chính sách đối nội và cách sử lý khủng hoản nội bộ

- Thiết lập ngân sách và các chương trình đối nội

- Lập chiến lược và phối hợp với phòng Nhân Sự/Admin của kh để triễn khai chương trình

- Quản lý và thực thi chương trình cùng HR/Admin của khách hàng

- Báo cáo và nghiệm thu

Yêu cầu công việc

YÊU CẦU CHUNG

- Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Đại học trở lên ưu tiên ứng viên tốt nghiệp chuyên ngành Marketing.

- Kinh nghiệm: Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương, ưu tiên các ứng viên đã từng làm tại Công ty về truyền thông, Quảng cáo có quy mô tương đối lớn và có kinh nghiệm vềHR, Vietnamese Legal,Writing

YÊU CẦU VỀ KỸ NĂNG CHUYÊN MÔN

- Khéo léo trong giao tiếp và xử lý công việc.

- Kỹ năng phân tích và tổng hợp tốt.

- Kỹ năng giải quyết vấn đề, quản lý thời gian

- Kỹ năng tin học văn phòng thành thạo: Word, Excel, Power Point, Internet.

- Ngoại ngữ: Tiếng Anh tốt

YÊU CẦU VỀ PHẨM CHẤT CÁ NHÂN

- Trung thực, trách nhiệm, cẩn thận, chu đáo và mẫn cán trong công việc

5. Designer

- HN và HCM: 02
- Thời hạn nộp hồ sơ:31-03-2015

Mô tả công việc

Thiết kế các bài powerpoint và quản lý việc thiết kế các vật phẩm dùng trong chiến dịch

Hỗ trợ làm idea và thiết kế các bài powerpoint.

Phối hợp với các phòng ban và đơn vị liên quan quản lý phần mỹ thuật của các chương trình.

Yêu cầu công việc

YÊU CẦU CHUNG

- Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Đại học trở lên ưu tiên ứng viên tốt nghiệp chuyên ngành Mỹ thuật, thiết kế...

- Kinh nghiệm: Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương, ưu tiên các ứng viên đã từng làm tại Công ty về truyền thông, Quảng cáo có quy mô tương đối lớn và có kinh nghiệm vềPhotoshop, ppt, graphic arts,Typography

YÊU CẦU VỀ KỸ NĂNG CHUYÊN MÔN

- Khéo léo trong giao tiếp và xử lý công việc.

- Kỹ năng phân tích và tổng hợp tốt.

- Kỹ năng giải quyết vấn đề, quản lý thời gian

- Kỹ năng tin học văn phòng thành thạo: Word, Excel, Power Point, Internet …

- Ngoại ngữ: Tiếng Anh (ưu tiên)

YÊU CẦU VỀ PHẨM CHẤT CÁ NHÂN

- Trung thực, trách nhiệm, cẩn thận, chu đáo và mẫn cán trong công việc

6. Copywriter

- HN & HCM: 02
- Thời hạn nộp hồ sơ:31-03-2015

Mô tả công việc

- Viết lời lẽ và lên ý tưởng cho các các kế hoạch.

- Nghiên cứu các đối thủ cạnh tranh và chương trình quảng cáo của đối thủ

- Thiết lập lời lẽ tiếp cận đối tường cho cả 4 (consumer, activation, corporate, internal)

- Hỗ trợ lên ý tưởng và viết văn cho các chiến dịch

- Phối hợp với các phòng ban và đơn vị liên quan quản lý phần mỹ thuật của các chương trình.

Yêu cầu công việc

YÊU CẦU CHUNG

- Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Đại học trở lên ưu tiên ứng viên tốt nghiệp chuyên ngành Marketing.

- Kinh nghiệm: Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương, ưu tiên các ứng viên đã từng làm tại Công ty về truyền thông, Quảng cáo có quy mô tương đối lớn và có kinh nghiệm vềCopywriter.

YÊU CẦU VỀ KỸ NĂNG CHUYÊN MÔN

- Khéo léo trong giao tiếp và xử lý công việc.

- Kỹ năng phân tích và tổng hợp tốt.

- Kỹ năng giải quyết vấn đề, quản lý thời gian

- Kỹ năng tin học văn phòng thành thạo: Word, Excel, Power Point, Internet …

- Ngoại ngữ: Tiếng Anh (ưu tiên)

YÊU CẦU VỀ PHẨM CHẤT CÁ NHÂN

- Trung thực, trách nhiệm, cẩn thận, chu đáo và mẫn cán trong công việc

Quyền lợi được hưởng:

- Người lao động được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo Luật lao động;

- Môi trường làm việc thân thiện, năng động và nhiều cơ hội phát triển, thăng tiến.

- Được đào tạo hàng năm phù hợp với tính chất công việc.

- Các chế độ thưởng, quà tặng sinh nhật, chế độ nghỉ mát và các chính sách phúc lợi khác của công ty

- Lương: Tương xứng với kinh nghiệm và năng lực

Yêu cầu về hồ sơ:

• Đơn xin việc và CV có kèm ảnh

• Thời hạn nhận hồ sơ đến hết ngày 15/04/2015

• Email liên hệ:tuyendung@admicro.vnhoặc thanhtrankim@admicro.vn

• Tiêu đề email yêu cầu ghi rõ “Ứng tuyển vị trí …………..”

• Các hồ sơ gửi sớm sẽ được ưu tiên. Thời hạn nộp hồ sơ có thể kết thúc ngay khi tuyển đủ các vị trí

Tin liên quan