Thứ năm, 28/06/2012 - 14:02

WB đánh giá cao VIB triển khai dự án tài chính nông thôn

Đoàn công tác của Ngân hàng Thế giới (WB) vừa có chuyến thăm và làm việc tại Ngân hàng Quốc Tế (VIB) - Chi nhánh Hải Dương trong khuôn khổ chương trình đánh giá tiến độ thực hiện Dự án Tài chính nông thôn III (RDF III) của WB tại Việt Nam từ ngày 18/6 đến ngày 30/6/2012.

Đoàn công tác của Ngân hàng Thế giới (WB) do ông Harideep Singh, Giám Đốc Dự án Tài chính nông thôn đã đến thăm tiểu dự án gia công hàng may mặc của khách hàng Vũ Thị Cát tại địa chỉ xã Nhân Quyền, huyện Bình Giang, Hải Dương.

Ông Harideep Singh
Ông Harideep Singh đến thăm cơ sở gia công hàng may mặc của chị Vũ Thị Cát.

Đây là một tiểu dự án đã được VIB giải ngân với nguồn vốn từ dự án RDF III của WB. Với nguồn vốn được giải ngân, khách hàng đã đầu tư mở rộng và sửa chữa lại cơ sở hạ tầng, máy móc dây chuyền sản xuất.

Ông Harideep Singh, Giám Đốc Dự án Tài chính nông thôn của WB đã đánh giá cao hiệu quả sử dụng vốn và kết quả khả quan của các tiểu dự án của VIB tại Hải Dương nói riêng và trên toàn hệ thống chi nhánh của VIB nói chung.

Dự án RDF là dự án do WB tài trợ cho Chính phủ Việt Nam với mục tiêu phát triển bền vững khu vực kinh tế tư nhân, trong đó có khu vực kinh tế nông thôn. Dự án được Nhà nước khuyến khích vì góp phần phát triển kinh tế khu vực nông nghiệp, nông thôn đồng thời góp phần tạo thêm nhiều công ăn việc làm cho người lao động tại khu vực này.

Tính đến nay, sau 9 năm thực hiện dự án Tài chính Nông thôn từ nguồn vốn của WB, VIB đã giải ngân 282 tỷ đồng cho các doanh nghiệp/hộ gia đình tại các địa bàn nông thôn, qua đó đã tạo ra hàng nghìn việc làm với thu nhập ổn định cho người dân. Các tiểu dự án được VIB giải ngân đều tiến hành theo đúng cam kết và mục tiêu của WB, đem lại hiệu quả nhất định và có tác động tích cực đối với cuộc sống của người dân tại nhiều vùng nông thôn.

Đoàn công tác WB đến thăm một tiểu dự án của VIB Hải Dương.

Đoàn công tác WB đến thăm một tiểu dự án của VIB Hải Dương.

Trong quá trình triển khai dự án, cán bộ tín dụng của VIB thường xuyên kiểm tra tiến độ các tiểu dự án, hỗ trợ người vay vốn trong quá trình sử dụng nguồn vốn vay vào sản xuất kinh doanh, triển khai xem xét các vấn đề về bảo vệ môi trường…. Năm 2011, VIB là một trong năm ngân hàng giải ngân thành công nhất trong số các ngân hàng tham gia dự án.

Theo đánh giá từ WB, Việt Nam là nước triển khai thành công nhất mô hình Dự án tài chính nông thôn trên thế giới. Dự án tài chính nông thôn là dự án đầu tiên ở Việt Nam đã lồng ghép các yêu cầu về môi trường trong hoạt động cho vay món nhỏ ở khu vực nông thôn. Các quy định về môi trường đã giúp nâng cao nhận thức của người dân nông thôn về bảo vệ môi trường khi triển khai các hoạt động sản xuất kinh doanh.

Thùy Nhung