TNS Holdings chốt trả cổ tức 2021 tỷ lệ 30%

Trường Thịnh

(Dân trí) - Công ty CP Thương mại Dịch vụ TNS Holdings (mã chứng khoán: TN1) sẽ trả cổ tức năm 2021 với tỷ lệ 25% bằng cổ phiếu và 5% bằng tiền mặt. Phương án này vừa được đại hội đồng cổ đông công ty thông qua trong buổi họp thường niên ngày 26/4.

Tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và Báo cáo hoạt động của Ủy ban Kiểm toán năm 2021; Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 được kiểm toán; Kế hoạch kinh doanh năm 2022 và nội dung quan trọng khác đã được thông qua với sự đồng thuận cao của cổ đông. Phương án chia cổ tức năm 2021 với mức chi trả 25% bằng cổ phiếu và 5% bằng tiền mặt đã được 99,78% cổ đông thông qua.

TNS Holdings chốt trả cổ tức 2021 tỷ lệ 30% - 1

Toàn cảnh đại hội đồng cổ đông thường niên TNS Holdings năm 2022.

Năm 2021 là một năm "lửa thử vàng" chưa từng có trong lịch sử thế giới bởi cơn khủng hoảng mang tên Covid-19. Dẫu vậy, vượt qua các thách thức, hoạt động kinh doanh của TNS Holdings vẫn duy trì ổn định với mức doanh thu đạt 718,9 tỷ đồng - hoàn thành 90% kế hoạch; lợi nhuận sau thuế gần 108 tỷ đồng - hoàn thành 98% kế hoạch. Trong năm 2021, công ty vẫn duy trì mức chi cổ tức năm 2020 là 50% - tỷ lệ cao so với thị trường.

Năm 2022 được dự báo tiếp tục có nhiều khó khăn đối với Việt Nam nói chung và TNS Holdings nói riêng do ảnh hưởng từ đại dịch Covid-19. Do vậy, Hội đồng quản trị TNS Holdings đã trình đại hội đồng cổ đông kế hoạch doanh thu và lợi nhuận sau thuế năm 2022 với mức thận trọng, lần lượt là 859 tỷ đồng và 101 tỷ đồng.

TNS Holdings chốt trả cổ tức 2021 tỷ lệ 30% - 2
Nhiều nội dung quan trọng đã được thông qua tại đại hội.

Tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, Phó Chủ tịch HĐQT Nguyễn Việt Sơn cam kết: "TNS Holdings sẽ nỗ lực hoàn thành tốt các kế hoạch và mục tiêu đã trình ĐHĐCĐ thông qua. HĐQT sẽ luôn bám sát Nghị quyết của ĐHĐCĐ và tình hình thực tế để chỉ đạo chặt chẽ các hoạt động kinh doanh của công ty có hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn, thực hiện tốt các chủ trương, chiến lược đề ra, duy trì sự ổn định và phát triển bền vững, đảm bảo và hài hòa lợi ích của cổ đông và các bên liên quan".

TNS Holdings chốt trả cổ tức 2021 tỷ lệ 30% - 3

Phó Chủ tịch HĐQT Nguyễn Việt Sơn phát biểu tại đại hội.

TNS Holdings đã và đang quản lý hơn 50 dự án gồm khu chung cư, trung tâm thương mại, khu công nghiệp và khu văn phòng với tổng vốn điều lệ lên đến 233 tỷ đồng. Công ty cung cấp dịch vụ trọn gói với những giải pháp vận hành và quản lý xuyên suốt qua các đơn vị thành viên: TNPM - Dịch vụ quản lý vận hành bất động sản; TNTech - Dịch vụ công nghệ thông tin; TNTalent - Dịch vụ quản trị nguồn nhân lực và TNP - Quản lý dự án. Theo kế hoạch, năm 2025, TNS Holdings sẽ tiếp tục phát triển, mở rộng thêm nhiều lĩnh vực như công nghệ, quản trị nguồn nhân lực, cho thuê bất động sản, và khai thác nhiều dịch vụ tiện ích khác.

TNS Holdings là thành viên Tập đoàn TNG Holdings Vietnam và là một trong những doanh nghiệp đầu tiên của tập đoàn niêm yết trên sàn chứng khoán (HOSE). Công ty nhận giải thưởng Sao Vàng Đất Việt 2021, đồng thời là đơn vị tiên phong ứng dụng chuyển đổi số trong lĩnh vực quản lý vận hành bất động sản.

Xem thêm thông tin khác về TNS Holdings tại: tnsholdings.vn