Tiết kiệm nhiên liệu vận tải góp phần xây dựng kinh tế xanh

(Dân trí) - Diễn đàn "Sử dụng năng lượng hiệu quả phát triển kinh tế giao thông" đã diễn ra ngày 05/02/2021 tại Hà Nội do Tạp chí Năng lượng sạch Việt Nam phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức.

Chương trình nhằm hưởng ứng hưởng ứng và thực hiện đúng đắn đường lối, chính sách của Đảng và Chính phủ về việc nâng cao hiệu quả và sử dụng tiết kiệm năng lượng quốc gia theo nghị quyết số 55-NQ/TW về định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 của Bộ Chính trị.

Tiết kiệm nhiên liệu vận tải góp phần xây dựng kinh tế xanh - 1
Toàn cảnh Diễn đàn

Theo Ông Nguyễn Hữu Tiến - Phó Vụ trưởng vụ môi trường - Bộ Giao thông vận tải nêu ra những vấn đề và khó khăn và Việt Nam cũng như các nước trên thế giới phải đối mặt trong đó có vấn đề cạn kiệt dần nguồn nhiên liệu hóa thạch nội địa, vấn đề biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường. Thời gian qua, cùng với nhiệm vụ trọng tâm là phát triển hệ thống giao thông vận tải đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội, ngành giao thông vận tải đã quan tâm phát triển vận tải tiết kiệm nhiên liệu thể hiện ở các mặt: Thứ nhất về chính sách phát triển vận tải, thứ hai về nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên năng lượng trong GTVT và thứ ba về phát triển phương tiện giao thông vận tải thân thiện với môi trường

Tiết kiệm nhiên liệu vận tải góp phần xây dựng kinh tế xanh - 2
Ông Nguyễn Hữu Tiến - Phó Vụ trưởng vụ môi trường - Bộ Giao thông vận tải

Về chính sách thúc đẩy phương tiện sử dụng năng lượng sạch thân thiện với môi trường: tại Quyết định số 318QĐ-TTg ngày 04/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ cũng đã đặt ra mục tiêu đến năm 2030 tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật môi trường phương tiện GTVT đường bộ của nước ta đạt mức tiên tiến trong khu vực; tăng cường sử dụng nhiên liệu sạch trong giao thông đô thị, đến năm 2020 có 5 - 20% số xe buýt và taxi chuyển sang sử dụng năng lượng điện, năng lượng sạch thay thế xăng, dầu.

Cùng với sự quan tâm của cả hệ thống chính trị, hệ thống giao thông vận tải đang từng bước được cải thiện, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội. Với vai trò là cầu nối phục vụ sản xuất, GTVT cũng cần có định hướng phát triển, nhằm tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải khí nhà kính và bảo vệ môi trường theo chủ trương của Đảng và nhà nước. Mặt khác bản thân GTVT cũng là một khâu không thể thiếu của quá trình sản xuất, việc thúc đẩy vận tải xanh có ý nghĩa quan trong trong định hướng phát triển nền kinh tế xanh tại Việt Nam và hướng đến mục tiêu phát triển bền vững

Diễn đàn là cơ hội quý báu để các doanh nghiệp tự đưa ra những sáng kiến trong đơn vị của mình góp phần sử dụng năng lượng cho hoạt động sản xuất kinh doanh một cách hiệu quả và tiết kiệm. Ban tổ chức chương trình trân trọng cảm ơn sự đồng hành của Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP (PV GAS)

Đang được quan tâm